Russiske elver

Vi kan for 2018 presentere tre andre elvecruise, i tillegg til Volga, som er Europas lengste elv. Allerede på 1700-tallet drømte Peter den Store om at det burde være mulig å seile mellom St. Petersburg og Moskva. I dag binder kanaler, elver og Europas to største innsjøer disse to metropolene sammen.

Helt øst i Sibir finner vi elven Lena, som har sine kilder i Bajkalfjellene og utløper i Laptevhavet hvor elven danner et stort elvedelta med et rikt dyreliv. Vest i Sibir finner vi elvene Ob og, dens største sideelv, Irtysh hvis navn betyr «Den hvite elven». Sør i Hviterussland har vi lagt opp til et elvecruise på Prypiat, hvor vår reise går mellom Brest og Mazyr.

Disse elvecruiseeventyrene er helt ulike, ikke minst grunnet sin geografiske beliggenhet, natur og historie. Gå inn på de ulike programmene, les om opplevelsene, skipene – og finn din reise!

Желанный!

Juni 2018
August 2018
September 2018