Ein makalus’e tur øve Dammen te Junaiten

Hele gjengen foran Chicago skyline!

Ein makalaus’e tur øve Dammen te Junaiten.
«In case of accident, please bring me a piece of lefse or lutefisk” (= Om uhellet skulle vera ute, ver så snill og gi meg ein lepsebete eller lutafisk). Denne teksten siterer norsk-amerikanarane i Midtvesten med stor glede. Likeeins er uttrykket «Uff da» mest blitt som eit symbol for staten Minnesota, og uttrykket møter ein i alle slags samanhengar. Dei mange reisande frå Suldal og Sauda som i sommar let gamleland vera gamleland og inntok Midtvesten i 10-12 dagar, fekk sitt eige fyndord: MAKALAUST ! For makalaust var det på ferda frå Minneapolis til Chicago, og makalaust er det enno i minnet.

Draumen
For nokre få år sidan, framførte songkoret «Gullgutane» sitt eige syngjespel om fattigdomen her heime, om vona om eit betre liv i Junaiten og om reisa over havet, i framsyninga «Farvel du Moder Norge». Ein del av tekstane (Ingvar Olimstad) og musikken (Nils Bjarne Vold) var nyskrive.
Plassfolket frå Suldal hadde sin draum for lenge sidan, «Gullgutane» hadde sin draum 150 år seinare: Tenk om ein kunne reist over, besøkt etterkomarar og vist Utvandrarspelet i nokre av dei norsk-amerikanske miljøa der borte. Som tenkt, så gjort, og i slutten av juli bar det i vesterveg, og ikkje berre med Gullgutane. Med ekstra besetning av musikarane Veerle Tieghem, Birgit Nerheim og Martin N. Haug og med damekoret «Osatrall» til framføringane, med Sauda Trekkspelklubb til å skapa stemning rundt, og med mange pårørande og medreisande supporterar, talde reiselaget nær 100 personar.

Rolf
Gjennom 4 statar, Minnesota, Wisconsin, Iowa og Illinois, bar det. Våre eigne utøvarar skal me koma tilbake til, men tilretteleggjaren og reiseleiaren Rolf Egeland frå reisebyrået Escape Travel a/s i Oslo hadde snekra saman eit storveges og interessant program, og han leia og formidla med stor pedagogisk evne. Når somme av oss tidlegare har prøvt å ta oss fram i Amerika på eiga hand, har det gjerne vore stor nok oppgåva å koma frå A til B. No vart det mellom mykje anna besøk hjå Amish-folket, denne underlege sekta som lever i fortida, isolerer seg og forkastar stort sett alle moderne innretningar. Me mønstra på hjulbåtcruice på Mississippi, fekk byomvisning både i Minneapolis og St. Paul og kom 103 etasjar opp i Sears Tower i Chicago. To trufaste bussjåførar, Tim og Chuck, vart snart ein del av gruppa og heldt stø kurs om det var på 10 felts highway eller smal gardsveg.


Her er Gullgutane i gang med «My old Kentucky home» i Country Coon Valley Prairie Church.

Koret og dirigenten
Utan «Gullgutane», ingen tur. Utan prosjektleiar og dirigent Nils Bjarne, korkje kor eller tur. Med full kontroll, i alle falltilsynelatande, og med solid støtte av profesjonelle musikarar og av dei 2 kora, drog han prosjektet i gong og fullførte med glans. 6 framføringar vart det: I Den norske Mindekirken i Minneapolis, i Country Coon Prairie Church i Westby, på utekonsert i Decorah, i aulaen på High School i Decorah, i Stoughton Operahouse og på minikonsert i aldersheimen Norwood Crossing ved Chicago. Alle stader var me midt i det mest norske ein kan finna i USA, og framvisinga av «Farvel du Moder Norge» gjekk rett til hjarta og tårekanalane på dei frammøtte. Eit lite norskkurs fekk òg publikum med seg undervegs. Arild Vaage og Atle I. Vold batt det heile saman både på suldalsmål og engelsk. «Fjedl», sa karane og heile forsamlinga repeterte «fjedl». «Makalaust», lærte dei òg, i alle fall der og då !
Ein skal ikkje undervurdera noko eller nokon, men truleg toppa det seg for mange då Nils Bjarne som solist, med støtte av kor og musikarar og etter kvart heile forsamlinga, stemde i på « My Old Kentucky home». Då var det siste av 28 nummer framført og velfortent applaus motteken. Etterpå stod det berre att for dirigenten å henta fram engelsken sin og takka, takka dei frammøtte langt inn den norskamerikanske sjela deira, før me alle reiste oss og song unisont «Ja, vi elsker». Var dirigenten i 100 undervegs, var han minst i 150 etterpå og ut over kvelden, men natta var roleg, for neste morgon var me klare igjen. Alltid i god tid !


Referenten med damer på Nordic Fest i Decorah. F.v. Sissel Moe, Kolbein, Eli T Bergjord og Kari K. Moe.

Decorah
Der finnest nok ingen meir «norsk» by i USA enn Decorah i staten Iowa. Kvar sommar vert det arrangert Nordic Fest med konsertar og underhaldningsinnslag, salsboder på rekkje og rad, lepsa og rømmegraut, mykje liv og røre, og ikkje minst parade med meir enn 100 innslag, dei fleste rullande på store bilar, traktorar og tilhengarar. I år var gjennomgangsordet «lefse», lefse i alle samanhengar. Ein glytta litt opp då ein kyrkjelyd markerte seg frå kortesjen med «Beste vegen til Jesus går gjennom lefse…» Amerikansk er det ! Gullgutane paraderte dei og, men utan lefse. Derimot følgde dei tradisjonen og delte ut karamellar av open hand til ivrige godtesamlarar langs ruta. Her heldt Sauda Trekkspelklubb konsert midt i Main Street og her heldt Gullgutane både minikonsert ute og full framsyning inne. I Decorah budde me på eit av internata til det verdskjende, norskskipa Luther College, og såleis kan me no føya til på CV’en vår at me har studert der i 2 netter.

Dei sat i buss i 13 timar
Dei venta på oss, norskamerikanarane. Kyrkjebenkjer og salar fyltest opp av kontaktsøkjande og slektssøkjande fleire-generasjons norskamerikanarar, og ikkje minst Suldal-amerikanarar. Mange budde i nærleiken, somme berre tre-fire timars køyring vekke, andre kom med buss heilt frå Nord-Dakota til Decorah. Kari frå Roalkvam og Candace av Fisketjønsfolk var mellom dei, og reisa hadde vart i 13 timar. Kva gjorde vel det når hjarta vart fylt av «Farvel du Moder Norge» og Candace i tillegg fekk møta 15 norske firmenningar og Kari møtte si eiga brordotter.
Alt i Minneapolis kom dei første. Waarvik-folk med familienamn og slektsband til den øvre Vårvikgarden ved Suldalsvatnet, møtte jamvel søskjenborn i reiselaget vårt, og Waarvik-folk med noko meir utvatna Suldalsblod frå Vårvikneset og Litlevik, møtte òg opp til konsert i «Den norske Mindekirken». Seinare kom det fleire. Etterkomarar etter Øyanes-folk (Laura Gauthun-slektningar), etter pioneremigranten Lars Bakkjen Guggedal, enda fleire av Litlevikblod og så dei som sa dei trudde dei ætta frå Suldal, men visste ikkje nærare kor ifrå. Kanskje det var i Sogn eller Gudbrandsdalen dei hadde røtene sine, men pytt, pytt. Det er truleg meir enn 150 år sidan forfedrane drog !

Tre av deltakarane fylte runde år på turen. F.v Magne Nærheim (60), Tore Ness Øye (70, Sauda) og Sigurd Fisketjønn (80).

Carole.
-Eg er 88 år, køyrer Buick og er 3. generasjons utvandrar med alle mine besteforeldre frå Suldal, seier Carole (Vårvik/Litlevik/Nordmork) Colboe Garwin . – Eg har hatt 4 turar, men ser ikkje vekk ifrå at det vert ein 5. tur til Noreg og Suldal om Vårherre vil. Ho er den lokalkjende guiden vår på dagsturen til Suldal- Wisconsin. Heilt til for eit par år sidan budde ho i det området som i si tid vart kalla Suldalsetlementet og som framleis ber namnet Suldal, der i triangelet mellom byane Mauston, Elroy og New Lisbon. Den gongen hadde dei Suldal kyrkje, Suldal Kyrkjegard, Suldal Postkontor, Suldal skule osb. Frå 1908 viser ei folketeljing at der budde 1200 av Suldals-ætt, og Suldalsmålet lydde over alt. I dag er det snautt nokon som meistrar det, men på dei fint pynta kyrkjegardane møter me mange av «dei gamle» med familienamn heimafrå. Ved foten av tårnet etter Suldal-kyrkja, vart det kor av oss alle då me stemde i med «Mellom bakkar og berg» og «Gud signe vårt dyre fedreland». Carole, med sine gode kontaktar, hadde ordna lunch for oss i East Lemonweir Church og kaffi i Elroy Library (bibliotek). Til slutt tok ho oss med til den delen av Nordmork-farmen der ho sjølv budde inntil nyleg. Me skuldar henne stor takk, men sjølv fekk Carole si store, emosjonelle oppleving i Operahuset i Stoughton, då Haldor steig fram og programmessig deklamerte «My native land/Bestemors land», og det gjekk opp for henne at det var hennar eige dikt han sa fram.

Takk for laget
Me gjorde ein humoristisk avtale i Amerika om at det som vart sagt og gjort «over there», skulle bli «over there». Den lovnaden er nok ikkje halden, forståeleg nok ! Dette referatet prøver å gi eit lite inntrykk av Gullgut-turen. Likevel må ein berre vedgå at det er mest uråd å formidla gruppe- eller åleineopplevingar på ein slik måte at dei som skal lesa om det i etterkant, får del i det same. Det får no så vera. Uansett var me 100 som ved mellomlanding i Reykjavik, kunne takka kvarandre for gildt lag og eit minne for livet. Ein MAKALAUS’E tur vart det !

Kolbein Bakka
***************************

Vårens vakreste eventyr i Englands vakreste by!

Tove Kjellerød Reiseleder    Av Tove Kjellerød / Reiseleder for Escape Travel

Hvis jeg fikk velge ett reisemål i året og ett arrangement å delta på, ja, så var jeg ikke i tvil. Det måtte ha blitt sangfestivalen i York i England, The Scandinavian Chorus Festival som er det offisielle navnet. I år med hele 7 norske kor fra alle deler av landet, fra nord til sør.

Dagene er pakket med begivenheter, konserter ute og inne, byvandringer og matopplevelser, shopping og sosialt samvær på puber og hotell. Kor som synger i vilden sky; øver, opptrer og hygger seg, hver på sin måte og med sin stil.

Allerede første dag om kvelden var alle samlet til uhøytidelig konkurranse i Guildhall, storstua fra middelalderen, bombet under krigen og gjenreist. Brukt som rettssal, kommunestyresal, teater og nå, for oss, som konsertsal. Taket løftet seg, kor etter kor sang med toner fra hjertet. Fantastisk! Selveste Lord Mayor of York ledet juryen som for øvrig besto av proffe musikk-kjennere. Å vinne her er en ære, denne gang tildelt Tønsberg Sangforening. Barnekoret Lahko, i sine bunader, med sine originale opptredener og vakre sang gav tilhørerne gåsehud og fikk ekstra dommer-hyllest. Høyst fortjent!

Utekonserten neste dag på King`s Square var i år truet av regn og mørke skyer. Hvem som stod bak at vi fikk opphold hele tiden under de 2,5 timene, skal være usagt, men ikke før døde siste tone hen, så åpnet himmelen seg. Takk værgud.

Kor

Med lunsj, en øl og litt shopping unnagjort var det tid for øving før den store konserten i Central Methodist Church om kvelden. Vi var også i år heldige å få med oss York Philarmonic Male Voice Choir, et enestående mannskor som synger bakoversveis på tilhørerne. Når starten går med at alle i kirken synger God Save The Queen og Ja, vi elsker, ja da er tonen satt. For en kveld det ble. DSC00001

Søndag neste dag og de fleste korene var med til gudstjeneste. Jeg var heldig og fikk med meg flotte Nabokoret, et damekor fra Eiksmarka i Bærum til Holy Trinity Church. Vi ble som ventet tatt imot med åpne armer av sognepresten og resten av menigheten. Damene sang med kirkens vakre akustiske forhold under gudstjenesten og prosten som var på besøk hadde forberedt talen sin rundt oss som var gjester. En opplevelse var det.

De andre reiselederne fortalte at Skjervøykoret hadde sluppet seg løs og sunget fantastisk der de var. Og i løpet av ettermiddagen fant Odins Ravner, et flott mannskor, tonen med damene fra Bærum. De forberedte et felles innslag til fellesmiddagen på Royal York Hotel samme kveld. Det ble suksess!

DSC00033

Og det ble en minnerik aften. Mannskoret Over Enga tok tidlig regi med glimt i øyet og gode historier. Det store blandakoret Heimklang fra Trondheim fylte ballsalen med lystig og velklingende sang. Alle deltok og gav til beste i det store fellesskapet. Mat på bordet og øl og vin i glasset, vi kunne holdt på til den tidlige morgen.

Og neste år? Blir nok en ny Yorkfestival for den som vil være med.

The York Minster Cathedral with City signs in front

 

 

 

 

Edinburgh på tre dager

 Av Jaye Smith / jaye@escape.no

Flyet er i ferd med å lande på rullebanen i Edinburgh, og når jeg titter ned, kjenner jeg den velkjente kriblingen, åh som jeg gleder meg til å komme tilbake  nok en gang

Dette er fjerde gangen i løpet av 9 måneder jeg har besøkt denne herlige byen. Og for hver gang jeg er her oppdager jeg stadig nye restauranter, nye steder å shoppe (bort fra Princes Street), nye turområder og ikke minst nye steder for kor og korps å spille eller synge.

800x600_Edinburgh

Det første jeg gjør, etter å ha sjekket inn på hotellet, er å løpe ned til favorittpuben min for litt fish & chips og litt kaldt å drikke. Cafe Royal heter den, og ligger utenfor allfarvei. Puben ligger på 19 W Register St.  Jeg sier utenfor allfarvei, men det er bare omtrent 100 skritt fra hovedgaten Princes Street, nær ikoniske Balmoral Hotel. Man må bare vite hvor den ligger. Puben er ofte full, men ikke av turister. Pass bare på å komme utenfor lunsjtider eller rett før arbeidstiden er over. Kom hit hvis du vil ha en sen lunsj eller tidlig middag.

God og mett, og med godt mot kan du gjerne ta turen langs Princes Street, retning Edinburgh Castle til Charlotte Street. Ta til høyre så har du to valg – enten ta til høyre og høyre igjen på Rose Street. for å besøke flere puber, eller gå et kvartal til og sving til høyre inn på George Street. for å shoppe. Uansett hvilken av disse to gatene du velger, så havner du til slutt på St. Andrews Square hvis du fortsetter å gå østover.  Nå er du i området i Edinburgh som heter New Town – bygd i 1772!  

800x600_Edinburgh_6

Neste dag tar jeg på meg gode sko, følger Royal Mile (i motsatt retning av Edinburgh Castle) og går til toppen av Arthur’s Seat i Holyrood Park, det høyeste punktet i Edinburgh. Med sine 250 meter over byen er den relativ lett å gå. Her får du en fantastisk panoramautsikt over Edinburgh. På veien dit går jeg forbi to viktig bygg – Det skotske parlamentet og The Palace of Holyroodhouse. Parliamentbygget er et atypisk, omdiskutert skotsk byggverk og slottet er det offisielle bostedet til kongefamilien i Edinburgh. Kong Harald V bodde her i 1994.

I tillegg går jeg forbi White Horse Close. Her må man stikke innom en tur. Det ligger på 27 Canongate ved enden av Royal Mile. White Horse Close har muligens de mest pittoreske samlinger av bygninger i Gamlebyen.  Mange går helt uvitende forbi denne perlen.

Når vi først er inne på tema «Close», bestill gjerne en sightseeing tur på «The Real Mary Kings Close» for å bli bedre kjent med begrepet Close.  Du kan bestille online eller gå forbi salgskontoret deres som ligger på The Royal Mile.  

800x600_Edinburgh_7

Jeg kjenner at jeg begynner å bli sulten, og ser på klokka. Det begynner å nærme seg middagstid. Skottland er kanskje ikke mest kjent for sitt kjøkken, men her finner man alt fra pub mat til Jamie Oliver’s Italian restaurant eller The Dome for mer klassisk mat. Jeg trasker til Rose Street, et godt utgangspunkt for å finne ut hvor jeg skal spise. Jeg har lyst på italiensk i dag, og setter meg ned på Jamie Oliver’s. Anbefaler restauranten hans, her er det god mat til alle. Hvis du er ute etter mer skotsk mat, prøv Rose Street Brewery, de har en restaurant i annen etasje. Haggis er i sesong hele året!

800x600_Edinburgh_5

Kvelden kommer, og natten begynner å våkne til liv. Her finner man en god del puber som spiller levende musikk, typisk skotsk (men uten sekkepiper da). For min del går jeg til stamstedet mitt, The Jazz Bar. Her får man levende jazz av meget høy standard, og ofte ser du eieren av baren bak trommer på husbandet. Stedet åpner ganske tidlig, men fylles opp først etter midnatt.

Dag tre og siste dag i denne flotte byen. De fleste fly hjem går på kvelden, og det gjøre mitt også! Derfor er det en perfekt dag for en utflukt utenfor Edinburgh. Jeg sjekker ut av hotellet og bagasjen kan jeg oppbevare her frem til jeg reiser hjem. Nå kommer det vanskelig valget, hva skal jeg gjøre? Det er så mye å finne på. Reiser jeg vestover havner jeg i Glasgow, Skottlands største by med mange museer, barer og restauranter. Reiser man hit må man sjekke ut House For an Art Lover. Fremtidens arkitektur og design for 110 år siden. I nord, ca en times kjøretid ligger Stirling Castle og Wallace Monument. På vei dit kjører vi via Falkirk. Her må man stoppe opp for å se på The Kelpies, 30 meter høye hestehode-skulpturer! Praktfullt! Jeg velger å ta turen østover, til Holy Island i Berwick, England. Jeg kjører til Holy Island i lavvann, og må sørge for å komme tilbake til fastlandet før tidevannet kommer. På Holy Island rager The Parish Church of St. Mary the Virgin stolt. Vikinger invaderte øya i år 793 e.kr. De ødela og plyndret. I dag finner vi en skriftlig beklagelse for invasjonen fra Nidarosdomen ved alteret til St. Mary. Kirken er blitt bygget på to ganger, i det 12. og det 13. århundret. I 1860 var det siste gangen den ble restaurert og lite har skjedd siden. Her kommer flere av våre kor for å synge.

Nå har jeg vært her i et par – tre timer, så jeg kjører tilbake igjen til hotellet, henter bagasjen og drar til flyplassen. I luften igjen, lener jeg meg tilbake og reflekterer jeg over alt det jeg har fått opplevd på bare tre dager. Og med dette begynner tankene å svirre etter ny Edinburgh tur.

Les mer om kortur til Edinburgh

 

 

 

 

Eva-Marias Rigatips – for både kor, korps og degAv Eva-Maria Sundqvist / eva-maria@escape.no

Fantastiske Riga – alltid noe nytt

Hvis du ikke har vært i Riga anbefaler jeg at du tar en tur! Har du vært der tidligere, finnes det alltid noe nytt å oppdage. Fantastisk arkitektur, grønne parker, en sjarmerende gamleby, god mat, kultur, historie, spa, og shopping. Som prikken over i’en, gjør de rimelige prisene at du kan nyte turen med god samvittighet.

Blogg_Riga_Panorama-gamla-stan

Riga er kjent for sine godt bevarte middelalderbygninger og den vakre gamlebyen står på UNESCOs verdensarvliste. En av de mest fotograferte er House of Blackheads, som ble bygget på 1300-tallet for å bli brukt til fest for byens kjøpmenn.

Det er perfekt å bare rusle rundt i smug og på små torg. Når du trenger en pause, finnes det mange hyggelige uteserveringer og restauranter.

Bloggbilde_Riga_Gamla-stan-uteservering

Byen har noen av de største og mest imponerende samlinger av Art Nouveau (Jugend) arkitektur i Europa. Den ene husfasaden er mer utsmykket enn den andre. I kvartalet rundt Albertagaten ligger spesielt mange flotte bygninger.

Blogg_Riga_Art_Nouveau_building_in_Riga_copyright_IR_Ainars_Meiers

Prisene i Riga er lavere enn i Norge, så om du liker å shoppe kan du gjøre mange kupp her. Byen tilbyr et bredt spekter av moderne kjøpesentre, små kunsthåndverksbutikker og boder med håndarbeidselgende damer.
Gå heller ikke glipp av et besøk på markedet Centraltirgus som består av fem store zeppeliner-hangarer Det er først og fremst et matmarked, men det finnes også en hel del annet.

Blogg_Riga_Central-Market

Når du er i Riga så burde du også sette av litt tid til en spabehandling eller to. Her kan du skjemme bort deg selv og nyte opplevelsen.

Blogg_GreenhouseSpa_WE06_D0021
Badebyen Jurmala ligger bare 25 kilometer fra Riga, dit drar du enkelt med tog (cirka 1/2 time).
Trebygninger med mye snekkerglede dominerer bybildet. Noen hus har fortsatt et stort behov for en ansiktsløftning, men de fleste er allerede vakkert renovert og malt i duse farger. Jurmala har vært et kursted siden tidlig 1800-tallet. Da oppdaget man at gjørmen var helsebringende og vannet rik på gunstige mineraler. Velstående russere valfartet hit for å få sin dose av alt det sunne.

Blogg_Riga_Jurmala-2

Riga er kun 1,5 time unna, og det er flere selskaper som flyr direkte hver dag.
Riga gir deg fine opplevelser til en rimelig penge, og ikke minst gode konsertmuligheter for kor og korps.

LES MER OM ESCAPE MUSIKKREISER

Terjes Polen – så mye mer enn Krakow og WarzawaAv Terje Tjelle terje@escape.no

Reiseopplevelser i Gdansk, Polen

I vårt naboland i sør er det utrolig mange flotte og vakre byer som de aller fleste av oss ikke har hørt om, og heller kanskje ikke klarer helt å uttale om du har hørt om de. Jeg har lyst til å dele noen reiseopplevelser jeg har hatt i Gdansk, som ligger helt nord i Polen oppe ved Østersjøen. Mange mener at Gdansk i dag er en del av triangelbyene Gdansk, Sopot og Gdynia, og dette stemmer i og for seg, men Gdansk er fortsatt en egen by, selv om bebyggelsen nå har vokst sammen mellom disse 3 nabobyene.

Og for å starte min reise i denne delen av Polen som Gdansk ligger i, MÅ jeg bare begynne med det splitter nye Solidaritetsmuseet. FOR EN OPPLEVELSE! Vi husker alle tv-bildene som rullet inn over sort-hvitt skjermene våre på 70-tallet, om opptøyene i Polen, som alle startet i Gdansk, og spredte seg utover, først i Polen, så til hele Europa.
Vi snakker selvfølgelig om Lech Walesa og hans kamp for å synliggjøre arbeiderbevegelsen gjennom fagforeninger. Retten til å streike, retten til å delta i avgjørelser, retten til å få mene noe på sin arbeidsplass… Mange rettigheter som vi i dag tar som en selvfølge, men som på den tiden absolutt ikke var på plass.
Allerede ved ankomsten til det flott og moderne museumsbygget blir man møtt med av en stor mur, som tydelig viser at det var et skille. Et skille mellom lederne og arbeiderne…

Blogg_Musikk_Polen

Et meget moderne museum, som både er interaktivt og opplevende, samt at man gjennom gjenstander fra 70- og 80-tallet gir et godt bilde av det som foregikk.
Og det er med en slags skrekkblandet fryd jeg går igjennom dette museet og lar det ene inntrykket etter det andre berøre meg… Og jeg skjønner at dette er en kamp som har vært utført av modige menn og kvinner, slik at vi i dag i vårt moderne samfunn tar som en selvfølge de rettighetene vi har i livene våre, både som medborgere og som arbeidstakere.

Blogg_Musikk_Polen_2

Siden jeg nevnte nabobyen Sopot tidligere i denne skildringen, tar vi en snartur dit først.
Sopot er en trivelig og flott badeby om sommeren, men en enorm kilometervis strandpromenade og med Nord-Europas lengste trepier.

Blogg_Musikk_Polen_3

Sopot byr også på litt crazy arkitektur. Midt i gågata finner vi det skeive huset. Og her vil jeg bare si en ting: En trenger ikke drikke alkohol for å føle seg litt surrete i hodet når man ser på dette huset. Og det er absolutt verdt et besøk innenfor dørene også.

Blogg_Musikk_Polen_4

I Gdansk finnes det mange microbryggerier for øl. Jeg skal ikke påstå at alle restauranter har dette, men det er forholdsvis mange som brygger sitt eget øl så å si i baren. Og ryktene sier at det smaker ganske godt mye av dette også!

Blogg_Musikk_Polen_5
Blogg_Musikk_Polen_6

Gdansk er også kjent som ravens by, hvor du kan kjøpe smykker og skulpturer i alle regnbuens farger og fasonger. Man kan til tide undre seg over om det er levedyktig med så utrolig mange ravbutikker i en og samme by, og tilfellet er at de har en egen ravgate også, hvor alle butikkene selger rav. Fascinerende må jeg si, særlig hvis du liker rav…

Blogg_Musikk_Polen_7

Og når man er i Polen, så er det selvfølgelig mange ortodokse kirker å besøke. Jeg blir alltid litt fasinert av denne røkelseslukta som møter meg når jeg går inn i en slik kirke. Og å være med på en messe er jo en opplevelse i seg selv. Kostymer, bekjennelser, sang og musikk, og masse ritualer som en kan bli helt stum av.

Blogg_Musikk_Polen_8

Det er helt klart at havnebyen Gdansk har mange restauranter med havets delikatesser på menyen. Og går du ut i nettopp havneområdet har du utallige restauranter å velge i, alt fra de som baserer seg på fine dining til de litt mer rorbuaktige. Her er det helt klart noe for enhver smak.

Blogg_Musikk_Polen_9
Blogg_Musikk_Polen_10

Og er ikke det ikke nok å sitte i en restaurant med maritimt preg, ja så kan du «dra tell sjøs». Ta deg en tur på en av de mange båtrestauranten hvor du får en sightseeing mens du nyter en bedre middag. I sommerhalvåret er det flere av disse båtene som også har med seg musikere, som gjør dette til en hyggelig kveld.

Blogg_Musikk_Polen_11

En kan ikke ha vært i Polen uten å ha lagt merke til maten. Og det kan kort forklares på denne måten; TUNG og MYE MAT. Dette er landet med de tusen suppene. Europas eksperter på supper kommer fra Polen. Men suppene i dette landet er ikke slik vi er vant til, gjerne tynne og gjennomsiktige. Sist jeg var i Gdansk spiste jeg rødbetersuppe, og den var så tykk at jeg kunne snu bollen på hodet uten at noe rant ut… Kraftig kost! Og nasjonalsuppa i Polen er tre skogssopp suppe. Bare nyyyyydelige.

Blogg_Musikk_Polen_12

Og porsjonene er jo ikke akkurat små heller da i dette landet. Svært ofte hadde det vært mer enn nok med kun en hovedrett…

Blogg_Musikk_Polen_13

Visste du at både Norwegian og SAS flyr deg direkte til Gdansk fra Norge, og det er altså ikke lenger enn knapt en time unna… Virkelig verdt et besøk.
Her er vi også heldige å får sende både korps og kor på tur. STORE opplevelser til en rimelig penge, og meget gode konsertmuligheter

VELKOMMEN TIL GDANSK!

SE KOR OG KORPSREISER

Budapest! Kor- og korpsskredderens musikalske drømAv Terje Tjelle terje@escape.no

Eksotiske og spennende Budapest er en destinasjon som har betydd mye for meg som reiseleder og kor- og korpsskredder gjennom mange år.
Siden jeg er av den typen som er «litt over gjennomsnittet» interessert i å oppdage den fantastiske verden vi har der ute, er det mange flotte og spennende destinasjoner jeg har besøkt gjennom årenes løp, men så er det kun noen få steder jeg MÅ tilbake til.
Hva er så grunnen til at Budapest er en av disse stedene?

Blogg_Musikk_Budapes 1

Budapest byr på så mye vakker og flott arkitektur, historie – både gammel og ny, teater, opera, musikk, Donau, gastronomiske opplevelser, stemninger og farger, spa- og terminalbad, uteliv og jeg vet ikke hva…
Alt dette til sammen gjør at en del av mitt reisehjerte ligger igjen i denne fantastiske flotte byen.
Man kan jo ikke besøke byen uten å ta en tur opp på Slottshøyden og se Fiskerbastionen. En gang i tiden var dette et livlig fiskemarked, i dag et fantastisk utkikkspunkt over hele hele Pest-siden. Rett ved Fiskebastionen ligger den vakre Matthiaskirken, nyoppusset og restaurert for millioner. Her får man virkelig følelsen av at Ungarn en gang i sin tid var mellom-Europas kanskje viktigste by der den lå på begge sidene av Donau. Buda på sørsiden og Pest på nordsiden.

Blogg_Musikk_Budapes 2

Står man oppe på Fiskerbastionen og skuer utover Budapest, da mest mot Pestsiden, er det et ganske så flott syn som møter deg. Her med Donau som snirkler seg som en slange gjennom byen, og verdens nest største parlamentsbygning vakker plassert ved elvebredden. Det er faktisk kun parlamentsbygningen i London som er større.

Blogg_Musikk_Budapes 3

I sentrum av Budapest finner man gågata, som begynner ved de store markedshallene, hvor man kan få kjøpt ungarsk paprikapølse samt krydder i alle farger og smaker som finnes. Og selvfølgelig PAPRIKA… Her er det hvit, grønn og rød paprika… Enkelt hevder også at ungarns flagg har fått fargene etter paprikaen de dyrker…
Gågata slutter på plassen Vørøsmarty med dikterstatuen.

Blogg_Musikk_Budapes 4

Og her er det absolutt på sin plass med et besøk på gamle og fasjonable Gerbeaud. Bare synet av alle de lekre kakene i glassdisken kan få en stakkars kakemoms til å gå bananas… eh… jeg mener sjokolados…

Blogg_Musikk_Budapes 5

Jeg MÅ alltid besøke kunstnerbyen Szentendre hver gang jeg er i Budapest. Her er bylivet litt roligere, mange flere småbutikker og marsipanmuseet verdt et besøk. Utrolig hva de klarer å lage i marsipan.

Blogg_Musikk_Budapes 6

Og av alle ting; sist jeg var i Szentendre sto det en norsk kor og sang på den lille markedsplassen midt i byen. Ingenting er som å høre norsk folkemusikk en søndag formiddag midt i Europas hjerte…

Blogg_Musikk_Budapest 7

Jeg skjønner at de aller fleste arkitekthøyskolene har som en del av pensum å besøke denne byen og studere de forskjellige epokers arkitektur. For oss er vanlige folk som kanskje ikke har en slik bakgrunn, men som allikevel synes det er fint å se vakre og spennende bygninger så er dette et lite Mekka…
Kirker er det mange av. Mange er staselige sett utenfra, men en skal være klar over at en forholdsvis grå og kjedelig kirke på utsiden kan inneholde en skatt av interiør og gull og glitter når man trår inn over dørterskelen.

Blogg_Musikk_Budapest 8

Og for ikke å glemme den fantastiske gamle operaen de har i Budapest. Her MÅ du bare unne deg et besøk… Bare trappa inne i bygningen opp til salen er som en eventyrtrapp hentet fra hvilken som helst Disneyfilm.

blogg_budapest_musikk_8

OG for ikke å glemme alle de deilige, velsmakende, stemningsfulle og spennende restaurantene denne byen kan by på. Finner du ikke noe godt i denne byen vil jeg understreke at det er DIN SMAK det er noe galt med… Her er det noe for enhver, og prisene er også til å leve med for oss her oppe i nord.
Hyggelige, gamle og gode Grand Cafe er verdt et besøk for lunsj, eller kanskje for en bedre middag.

Blogg_Musikk_Budapest 9

Eller kanskje den mer opplevelsesrike middelalderrestauranten Sir Lancelot kan friste. Her får man kun mat fra den tiden, servert på store trefat. Du spør etter kniv og gaffel? Å nei du, det fantes nok ikke i middelalderen, så her får man bruke hendene. Restauranten byr på musikk og underholdning fra middelalderen, og oppfører du deg skikkelig, skal du ikke se bort fra at du blir slått til ridder av det runde bord. Undertegnede kan skrive under på at det var opplevelsesrikt…

Blogg_Musikk_Budapest 10

Er du i byen for å feire et jubileum, eller bare rett og slett har lyst til å flotte deg litt på en mer eksklusiv restaurant, ja da skal du ta turen til den meget fasjonable Gundel restaurant. Fascinerende å se hvordan disse klarer å få alle sine gjester til føle seg som konge eller dronning for en kveld.
Maten? Helt fantastisk… Deres spesialitet er and, gås og villsvin… ikke akkurat hverdagskost hjemme hos oss nordboere.

Blogg_Musikk_Budapest 11

Jeg kan jo ikke fortelle om Budapest uten at jeg tar med meg jaktslottet Bagolvyar. Da tenker du at her må man reise langt ut på landet utenfor byen for å oppleve den slags restauranter? Å nei du, midt i sentrum finner du denne meget spesielle restauranten som er med å sette farge på Budapest på sin måte.

Blogg_Musikk_Budapest 12

Er det rart man blir fortapt i en så vakker og spennende by som Budapest .

Gjennom 30 år nå har vi i Escape Travel (tidligere Sabra Musikkreiser) tatt med utallige kor og korps til denne destinasjonen. Jeg deler gjerne mine erfaringer med flere grupper som ønsker å besøke Budapest .

Vi synges!

SE KOR OG KORPSREISER

Reisetrender for kor og korps

180x180_Rolf_egeland
  Av Rolf Egeland rolf@escape.no

Det skjer mye på musikkreisefronten
Mange kor og korps er bereiste. De er ofte på tur og reiser langt. Det skjer mye på reisefronten med stadig nye og spennende reisemål. Men med 2016 kommer det noen nye signaler. Den norske kronen er for tiden sterkt svekket, noe som får konsekvenser for reisekassen. Mange er naturlig nok meget prisbevisste når de velger reisemål. Den gode nyheten er at kor fortsatt kan reise på turer til hyggelige priser!

Bloggbilde_kor

Sats på flotte, historiske reisemål med et rimelig prisnivå
Noen reiser fortsatt langt som for eksempel USA, Cuba og Kina. De fleste har fortsatt Europa som mål – kortreist er bra. Berlin/Leipzig, Tallinn, Riga, Vilnius, Warsawa, Gdansk og Praha er alle nære, spennende reisemål med et lavt prisnivå.
Når det gjelder transport, tenker mange buss. Buss har faktisk blitt ganske dyrt mens flyprisene har gått ned. Det er ikke lenger store penger å spare på busstransport.

Bloggbilde_kor_kirke

Øvelseshelger
Mange kor og korps har øvelseshelger. De fleste finner at dette er ganske dyrt i Norge. Hva med å legge dette til utlandet i stedet? Flere reisemål har gode priser og det er særlig hotell, øvelsesrom og mat innsparingen kommer. Et godt tips er å la oss ordne konsert før hjemreisen. Det er hyggelig og sosialt uten å koste mye.

Bloggbilde_korps

Husk:
Vær ute i god tid. Det er som regel billigere å bestille tidlig enn sent.
Det er fortsatt nye reisemål som plutselig kan bli billigere.
Reiseperiode er viktig. De store høytidene i mai er ofte dyrere enn å reise i april eller september / oktober.

Tenk på at i dag er det faktisk like billig å fly som å bruke buss. Buss har blitt betydelig dyrere de siste årene mens flyprisene har gått ned. Busskostnadene blir også betydelig høyere dersom man er få i koret. For at buss skal være gunstig, bør man helst være mellom 40 – 50 personer.

Bli med på stemningsfulle julekonserter
Få, om ingen, er bedre på julesanger enn norske kor. Alle kor med respekt for seg selv synger jula inn med egen konsert. Bak en enkelt konsert ligger mange timers trening og øvelse.

Tenk at koret også kan også synge og opptre i utlandet. Over hele Europa er det store arrangement i forbindelse med advent. Stort sett alle store europeiske byer setter opp festivaler i den søte førjulstid. Escape anbefaler mange av disse festivalene – og spesielt Praha, Wien, Krakow og Budapest for ekstra god julestemning. Vi kan også hjelpe til med å få kontakt med utenlandske kor, med det resultat at dere har en konsert sammen.

Bloggbilde_Spredt-kirkerommet-mail

Kor- og korpsfestivaler – store opplevelser i trygge hender
Festivaler har aldri vært så populære blant norske kor og korps som i 2016. Det er ikke til å undres over da det er sosialt, lærerikt og moro!
For kor finnes det festivaler over nesten hele Europa samt mange land i Asia og i USA. Det arrangeres både EM, VM og Choir Games for kor der mange norske kor gjør det godt. Mindre konkurranser og festivaler arrangeres også i stor grad og bidrar til stor variasjon.
Vi i Escape Travel arrangerer også egne festivaler for kor, blant annet i York i mai.
Eksempler på gode korpsfestivaler er Italia hver juni, Brighton, England i juni og Praha i oktober for voksenkorps.

På nettsidene vil dere til enhver tid finne ekstra gode tilbud: noen med korte frister, andre lengre. Først til mølla – den som kommer først med forespørsel, får turen.

Les mer om kor- og korpsreiser