Foredragsholder

Christian Borch

Christian Borch
Brandenburger

Christian Borch er forfatter og journalist. Han var utenriksmedarbeider og nyhetsanker i NRK gjennom 40 år. Borch har utgitt 18 bøker og har mottatt en rekke priser, blant annet Gullruten som Norges beste nyhetsanker.

Hans siste bok handler om oldefaren Johan Troye, internasjonal handelsmann med hovedsete i Bergen, med bakgrunn i en fransk-tysk slekt fra 1500-tallet. Han tilhørte kretsen av «ansvarlige kapitalister» som bygget det nye Norge fra slutten av 1800-tallet. Etter utstrakt av eksport til Tyskland under 1. verdenskrig, kjøpte Troye rundt 130 leiegårder i det sentrale Berlin i 1918/19 og ble en av byens største eiendomsbesittere. Familien drev komplekset gjennom hele Weimar-republikken og frem til Nazi-regjeringens startet 2. verdenskrig i 1939. Bokens tittel er «Kjøp Berlin», og den vil være et av temaene under Borchs reiser i 2019.

Borch har hatt Europas politiske og kulturelle utvikling som spesialfelt i mer enn 40 år. I foredragene ombord vil han diskutere de voldsomme endringene som har rammet kontinentet etter 2010, «Europa ved et historisk veiskille». Videre tar han for seg Donaus som bindeledd for utviklingen av hele Europa, «Europa som kulturell suppegryte».