Et åpent og inkluderende samfunn kan medføre nye krav – også i planlegging av skolekorpsets korpstur.

Det er flere forhold som kan gjelde. En ting er utreise fra Norge og transportørenes bestemmelser (fly-/og fergeselskap), men immigrasjonsmyndighetene på reisemålet kan ha særegne bestemmelser i forhold til barn som reiser uten foresatte. Dette blir stadig viktigere å sjekke i god tid før korpsturen.

På henvendelse til Politidirektoratet blir det bekreftet at det kommer til å bli økende fokus på dette området. Noe regelverk er enda ikke kommet på plass, men det påpekes at korpsledelsen bør innhente fullmakt fra foresatte, samt kopi av foresattes egne pass. Få dessuten kopi av fødselsattest (til barnet) om barn og foresatte har ulike navn. Escape vil sende ut et skriv om forslag til foresattes fullmakt til korpsledelsen dersom det gjelder din reise.

Informasjon om de enkeltes lands bestemmelser kan søkes opp på Utenriksdepartementets hjemmesider.

En populær destinasjon for mange skolekorps er Storbritannia. Her er det klare regler nettopp for mindreårige som reiser uten foresatte.

Vi anbefaler alle å hente oppdatert informasjon på UDs hjemmesider – her finnes bl.a. oversikt over Norges representasjon i utlandet.

Det kan være lurt å forberede seg allerede nå på å sikre at all dokumentasjon er i orden i god til før årets korpsreise.