Sør-Afrika: ferie med mening og norske avtrykk

/ Unik tur til Sør-Afrika

I samarbeid med Impande Foundation inviterer vi på en opplevelsesreise til Sør-Afrika:

  • Opplev Safari i KwaZulu Natal og kom nært på dyrelivet både til lands og vanns.
  • Besøk til det nylig åpnede minnesenteret hvor Nelson Mandela ble arrestert i 1962.
  • Opplev spektakulær natur og spennende historie hånd i hånd i Drakensbergfjellene
  • Møt den unike Zulu-kulturen og lokalbefolkning som engasjert forteller om sine religiøse og folkelige tradisjoner.
  • Møt barn og unge som kan se fremtiden lysere i møte gjennom barnehage- og skoleprosjekter.
  • Lytt til musikken og hør et av Sør-Afrikas beste skolekor.
  • Opplev hvordan nordmenn til ulike tider har satt sine fotavtrykk i Sør-Afrika: Hvalfangere i Durban, misjonærer i Zululand og utvandrergruppen fra Ørsta som havnet i Port Shepstone.
  • Se og opplev hvordan en liten norsk bistandsorganisasjon, IMPANDE, driver utviklingsarbeid på grasrotnivå.

Sør-Afrika kjennetegnes av mange spennende kontraster. På denne reisen får du en unik mulighet til å trenge dypere inn i både historien og hvordan folk egentlig har det i ulike befolkningsgrupper og sosiale lag i dag.

IMPANDE er norsk politisk/religiøs uavhengig og ideell bistandsstiftelse. Impande har drevet utviklingsarbeid i Sør-Natal i over 10 år, uten støtte fra NORAD. Impande er medlem av Innsamlingskontrollen og navnet IMPANDE betyr grasrot på Zulu-språket. Utviklingsfilosofien er å skape vesentlig og varig endring med små ressurser. IMPANDE driver ikke nødhjelp, men støtter grasrotprosjekter med lokal forankring. Bærebjelken i arbeidet er frivillig innsats. Så langt er det blitt levert ca 50 prosjekter rettet mot å gi barn og ungdom en bedre framtid. Arbeidet finansieres gjennom innsamlingsaksjoner, bedriftsstøtte, fondsstøtte og donasjoner fra enkeltpersoner.

Last ned reiseprogram

Reiseleder
Rolf Olsen

Avreiser

Ingen tilgjengelige avganger