Trygg på tur med Escape Travel

Kvinnelig hånd med bær og blader av jordbær.

Smittevernstiltak på skreddersydd reise med Escape Travel i Norge

Vi i Escape Travel gjør det vi kan for å kunne sende våre gjester på spennende turer, og samtidig begrense risikoen for spredning av korona-smitte. Vi henviser til myndighetenes tre grunnpilarer for å bremse smittespredning:

  • syke personer skal ikke legge ut på tur, men holde seg hjemme
  • god hånd- og hostehygiene
  • redusert kontakthyppighet mellom personer

Smittevern hos våre leverandører Escape har hyppig kontakt med våre leverandører for å forsikre oss om at de kan ta imot våre grupper, og samtidig begrense smittespredning. Flyselskaper, overnattingssteder og spisesteder må følge myndighetene retningslinjer for hygiene, avstand og sikker drift. Dette innebærer blant annet å tilrettelegge for tilstrekkelig avstand mellom gjester som ikke tilhører samme familie/husstand.

Endringer som følge av smittevern For å kunne holde tilstrekkelig avstand mellom gjester, vil man i enkelte tilfeller kunne oppleve å bruke noe lenger tid ved museumsbesøk, måltider, innsjekk etc. enn det man er vant til. Vi må utvise fleksibilitet i denne situasjonen, og ber om forståelse for dette.

Gruppe På våre turer skal det være mulig å holde tilstrekkelig avstand mellom gjestene til enhver tid, for å begrense smittespredning. Turleder, eller gruppens kontaktperson på overnattingsstedet, har oversikt over hvilke gjester som er med på turen, i tilfelle smittesporing skulle være nødvendig.

Ved sykdom eller symptomer Dersom du ved avreise har symptomer på covid-19, også milde symptomer, kan du dessverre ikke være med på tur. Dette gjelder også hvis du er i karantene, i hjemmeisolering, eller de siste 10 dagene har hatt nær kontakt med noen som har blitt diagnostisert med covid-19. Vi ber deg varsle oss om dette. I følge FHI skal alle med akutt luftveisinfeksjon også holde seg hjemme til minst ett døgn etter man er fri for symptomer. Er du reiseforsikret, kan du ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å søke om å få dekket kostnadene for turen.

Dersom noen viser symptomer på covid-19 i løpet av turen, skal vedkommende isoleres fra gruppen, og vil ikke lenger kunne være med på tur med gruppen. Kostnader knyttet til hjemreise/karantene ved symptomer dekkes av den enkelte reisende.

Deltakelse på eget ansvar Escape Travel og våre leverandører vil ta vare på våre gjester så godt vi kan, men deltakelse skjer på eget ansvar. Vi oppfordrer alle til å ta hensyn til sine medreisende og følge FHI’s smittevernregler, lokale regler på overnattings- og spisesteder samt andre steder vi er innom. Dette innebærer blant annet å praktisere god hånd- og hostehygiene, og etterstrebe å holde minst 1 meter fra hverandre. Det er også hver deltakers ansvar å si ifra til turleder, eller gruppas kontaktperson på overnattingsstedet, dersom man opplever symptomer på covid-19. Sett deg inn i Folkehelseinstituttets (FHI’s) seneste oppdateringer før reisen. https://www.fhi.no/

Forbehold Vi tar forbehold om at eventuell oppblussing av smitte i Norge eller deler av Norge, kansellering av fly, stengte veier, vær- og seilingsforhold eller andre forhold utenfor vår kontroll kan føre til programendringer. Escape Travel forbeholder seg i slike tilfeller retten til å foreta programendringer som f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel og overnattingssted i samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere uten at erstatning eller prisavslag kan kreves. Dersom turen i sin helhet ikke vil kunne gjennomføres og må kanselleres før avreise, vil gruppen få tilbake sitt tilgodebeløp.

Vi ønsker deg en riktig god tur med Escape!