Smitteverntiltak på tur med Escape

Fargerike parasoller i Vernazza, Cinque Terre, Liguria, Italia

Smitteverntiltak på tur med Escape Travel

Vi og våre samarbeidspartnere gjør det vi kan for å kunne sende våre gjester på spennende turer og samtidig begrense risikoen for spredning av Covid-19. Vi henviser til myndighetenes tre grunnpilarer for å bremse smittespredning:

  • Syke personer skal ikke legge ut på tur, men holde seg hjemme
  • God hånd- og hostehygiene
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer

Smittevern hos våre leverandører
Escape er i tett dialog med våre leverandører for å forsikre oss om at de kan ta imot våre grupper, og samtidig begrense smittespredning. Flyselskaper, skip, overnattingssteder, spisesteder og attraksjoner må følge myndighetenes retningslinjer for hygiene, avstand og sikker drift. Dette innebærer blant annet å tilrettelegge for tilstrekkelig avstand mellom gjester som ikke tilhører samme familie/husstand.

Endringer som følge av smittevern
For å kunne holde tilstrekkelig avstand mellom gjester, vil man i enkelte tilfeller kunne oppleve å bruke noe lenger tid ved museumsbesøk, måltider, innsjekk etc. enn det man er vant til. Vi må utvise fleksibilitet i denne situasjonen, og ber om forståelse for dette.

Gruppe
På våre turer skal det være mulig å holde tilstrekkelig avstand mellom gjestene til enhver tid, for å begrense smittespredning. Maks antall på turene tilpasses ut ifra forutsetningene for den enkelte turen. Våre reiseledere har oversikt over hvilke gjester som er med på turen, i tilfelle smittesporing skulle være nødvendig. Dersom en deltaker ikke følger reiselederens anmodninger, kan deltakeren bli bedt om å forlate gruppen.

Ved sykdom eller symptomer
Dersom du ved avreise har symptomer på Covid-19, også milde symptomer, kan vi dessverre ikke ta deg med på tur. Dette gjelder også hvis du er i karantene, i hjemme-isolering, eller de siste 10 dagene har hatt nær kontakt med noen som har blitt diagnostisert med Covid-19. Vi ber deg varsle oss om dette. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) skal alle med akutt luftveisinfeksjon også holde seg hjemme til minst ett døgn etter man er fri for symptomer. Er du reiseforsikret, kan du ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å søke om å få dekket kostnadene for turen.

Dersom noen viser symptomer på Covid-19 i løpet av turen, skal vedkommende isoleres fra gruppen, og vil ikke lenger kunne være med på tur med gruppen. Eventuelle kostnader knyttet til hjemreise/karantene ved symptomer dekkes av den enkelte reisende.

Deltakelse på eget ansvar
Escape Travel og våre leverandører vil ta vare på våre gjester under reisen, men deltakelse skjer på eget ansvar. Vi oppfordrer alle til å ta hensyn til sine medreisende og følge FHI sine smittevernregler og lokale regler som vil bli belyst under reisen. Dette innebærer blant annet å praktisere god hånd- og hostehygiene, og etterstrebe å holde minst 1 meter fra hverandre. Det er også hver deltakers ansvar å si ifra til reiseleder, dersom man opplever symptomer på Covid-19. Sett deg inn i FHIs seneste oppdateringer før reisen. https://www.fhi.no/

Forbehold
Vi tar forbehold om eventuell oppblussing av smitte, kansellering av fly, seilingsforhold eller andre forhold utenfor vår kontroll som kan føre til programendringer. Escape Travel forbeholder seg i slike tilfeller retten til å foreta endringer som f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel og overnattingssted i samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere uten at erstatning eller prisavslag kan kreves. Dersom turen i sin helhet ikke vil kunne gjennomføres og må kanselleres før avreise, vil alle gjester få tilbake sitt tilgodebeløp.

Om du skal på reise utenfor Norge ber vi deg lese gjennom denne sjekklisten i god tid før avreise: Sjekkliste før reisen

Med en felles innsats vil vi få en hyggelig opplevelse og ønsker deg velkommen med på tur med Escape Travel!