For å få best mulig utbytte av fotturen, er det viktig å finne fram til rett tur! Vi har delt våre fotturer inn i forskjellige vanskelighetsgrader, se også bekrivelse i hvert program. Ta kontakt om du er i tvil, og vi hjelper deg å finne din drømmetur!

2 støvler:  Turen som passer for de fleste. Terrenget er flatere og ikke så utfordrende da det ikke er spesielt med opp- og nedstigninger.

3 støvler: Her kan du oppleve en del opp- og nedstigninger, noen ganger til dels bratte, men de varer ikke så lenge! Du må være vant til å ferdes i ulendt terreng, da terrenget kan være variert.

4 støvler:  Du må beregne å være på tur gjennomsnittlig 6-7 timer hver dag. Pauser kommer utenom. Du må være fjellvant da terrenget kan være variert og enkelte steder noe krevende. Gode opp- og nedstigninger må påregnes. Du må være i god form og ha gode knær.

4+ støvler:  Dette er blant våre tøffeste turer og krever at du er fjellvant, i god form, har gode knær og vet du klarer opp- og nedstigninger på +/- 1200 meter i et greit tempo. Terrenget kan være krevende. Disse turene går også gjerne litt i høyden, og man må påregne litt tynnere luft.