Anders Bettum

Portrett av mann
Auckland er en livlig havneby

Anders Bettum er religionshistoriker med gammelegyptisk religion som spesialitet. Bettum er en del av det internasjonale fagmiljøet innen egyptologi og har hatt en rekke forskningsopphold ved museer og læresteder i utlandet. Han deltar også i utgravningene i Tell el-Amarna i Egypt, hvor han har ansvar for en studie av de unike mumiekistene som er funnet der. Siden 2014 har han jobbet som førstekonservator på Interkulturelt Museum (del av Oslo Museum).Han har blant annet skrevet boken Et nytt blikk på det gamle Egypt som kom ut i 2020.