Ein makalus’e tur øve Dammen te Junaiten

Hele gjengen foran Chicago skyline!

Ein makalaus’e tur øve Dammen te Junaiten.
«In case of accident, please bring me a piece of lefse or lutefisk” (= Om uhellet skulle vera ute, ver så snill og gi meg ein lepsebete eller lutafisk). Denne teksten siterer norsk-amerikanarane i Midtvesten med stor glede. Likeeins er uttrykket «Uff da» mest blitt som eit symbol for staten Minnesota, og uttrykket møter ein i alle slags samanhengar. Dei mange reisande frå Suldal og Sauda som i sommar let gamleland vera gamleland og inntok Midtvesten i 10-12 dagar, fekk sitt eige fyndord: MAKALAUST ! For makalaust var det på ferda frå Minneapolis til Chicago, og makalaust er det enno i minnet.

Draumen
For nokre få år sidan, framførte songkoret «Gullgutane» sitt eige syngjespel om fattigdomen her heime, om vona om eit betre liv i Junaiten og om reisa over havet, i framsyninga «Farvel du Moder Norge». Ein del av tekstane (Ingvar Olimstad) og musikken (Nils Bjarne Vold) var nyskrive.
Plassfolket frå Suldal hadde sin draum for lenge sidan, «Gullgutane» hadde sin draum 150 år seinare: Tenk om ein kunne reist over, besøkt etterkomarar og vist Utvandrarspelet i nokre av dei norsk-amerikanske miljøa der borte. Som tenkt, så gjort, og i slutten av juli bar det i vesterveg, og ikkje berre med Gullgutane. Med ekstra besetning av musikarane Veerle Tieghem, Birgit Nerheim og Martin N. Haug og med damekoret «Osatrall» til framføringane, med Sauda Trekkspelklubb til å skapa stemning rundt, og med mange pårørande og medreisande supporterar, talde reiselaget nær 100 personar.

Rolf
Gjennom 4 statar, Minnesota, Wisconsin, Iowa og Illinois, bar det. Våre eigne utøvarar skal me koma tilbake til, men tilretteleggjaren og reiseleiaren Rolf Egeland frå reisebyrået Escape Travel a/s i Oslo hadde snekra saman eit storveges og interessant program, og han leia og formidla med stor pedagogisk evne. Når somme av oss tidlegare har prøvt å ta oss fram i Amerika på eiga hand, har det gjerne vore stor nok oppgåva å koma frå A til B. No vart det mellom mykje anna besøk hjå Amish-folket, denne underlege sekta som lever i fortida, isolerer seg og forkastar stort sett alle moderne innretningar. Me mønstra på hjulbåtcruice på Mississippi, fekk byomvisning både i Minneapolis og St. Paul og kom 103 etasjar opp i Sears Tower i Chicago. To trufaste bussjåførar, Tim og Chuck, vart snart ein del av gruppa og heldt stø kurs om det var på 10 felts highway eller smal gardsveg.


Her er Gullgutane i gang med «My old Kentucky home» i Country Coon Valley Prairie Church.

Koret og dirigenten
Utan «Gullgutane», ingen tur. Utan prosjektleiar og dirigent Nils Bjarne, korkje kor eller tur. Med full kontroll, i alle falltilsynelatande, og med solid støtte av profesjonelle musikarar og av dei 2 kora, drog han prosjektet i gong og fullførte med glans. 6 framføringar vart det: I Den norske Mindekirken i Minneapolis, i Country Coon Prairie Church i Westby, på utekonsert i Decorah, i aulaen på High School i Decorah, i Stoughton Operahouse og på minikonsert i aldersheimen Norwood Crossing ved Chicago. Alle stader var me midt i det mest norske ein kan finna i USA, og framvisinga av «Farvel du Moder Norge» gjekk rett til hjarta og tårekanalane på dei frammøtte. Eit lite norskkurs fekk òg publikum med seg undervegs. Arild Vaage og Atle I. Vold batt det heile saman både på suldalsmål og engelsk. «Fjedl», sa karane og heile forsamlinga repeterte «fjedl». «Makalaust», lærte dei òg, i alle fall der og då !
Ein skal ikkje undervurdera noko eller nokon, men truleg toppa det seg for mange då Nils Bjarne som solist, med støtte av kor og musikarar og etter kvart heile forsamlinga, stemde i på « My Old Kentucky home». Då var det siste av 28 nummer framført og velfortent applaus motteken. Etterpå stod det berre att for dirigenten å henta fram engelsken sin og takka, takka dei frammøtte langt inn den norskamerikanske sjela deira, før me alle reiste oss og song unisont «Ja, vi elsker». Var dirigenten i 100 undervegs, var han minst i 150 etterpå og ut over kvelden, men natta var roleg, for neste morgon var me klare igjen. Alltid i god tid !


Referenten med damer på Nordic Fest i Decorah. F.v. Sissel Moe, Kolbein, Eli T Bergjord og Kari K. Moe.

Decorah
Der finnest nok ingen meir «norsk» by i USA enn Decorah i staten Iowa. Kvar sommar vert det arrangert Nordic Fest med konsertar og underhaldningsinnslag, salsboder på rekkje og rad, lepsa og rømmegraut, mykje liv og røre, og ikkje minst parade med meir enn 100 innslag, dei fleste rullande på store bilar, traktorar og tilhengarar. I år var gjennomgangsordet «lefse», lefse i alle samanhengar. Ein glytta litt opp då ein kyrkjelyd markerte seg frå kortesjen med «Beste vegen til Jesus går gjennom lefse…» Amerikansk er det ! Gullgutane paraderte dei og, men utan lefse. Derimot følgde dei tradisjonen og delte ut karamellar av open hand til ivrige godtesamlarar langs ruta. Her heldt Sauda Trekkspelklubb konsert midt i Main Street og her heldt Gullgutane både minikonsert ute og full framsyning inne. I Decorah budde me på eit av internata til det verdskjende, norskskipa Luther College, og såleis kan me no føya til på CV’en vår at me har studert der i 2 netter.

Dei sat i buss i 13 timar
Dei venta på oss, norskamerikanarane. Kyrkjebenkjer og salar fyltest opp av kontaktsøkjande og slektssøkjande fleire-generasjons norskamerikanarar, og ikkje minst Suldal-amerikanarar. Mange budde i nærleiken, somme berre tre-fire timars køyring vekke, andre kom med buss heilt frå Nord-Dakota til Decorah. Kari frå Roalkvam og Candace av Fisketjønsfolk var mellom dei, og reisa hadde vart i 13 timar. Kva gjorde vel det når hjarta vart fylt av «Farvel du Moder Norge» og Candace i tillegg fekk møta 15 norske firmenningar og Kari møtte si eiga brordotter.
Alt i Minneapolis kom dei første. Waarvik-folk med familienamn og slektsband til den øvre Vårvikgarden ved Suldalsvatnet, møtte jamvel søskjenborn i reiselaget vårt, og Waarvik-folk med noko meir utvatna Suldalsblod frå Vårvikneset og Litlevik, møtte òg opp til konsert i «Den norske Mindekirken». Seinare kom det fleire. Etterkomarar etter Øyanes-folk (Laura Gauthun-slektningar), etter pioneremigranten Lars Bakkjen Guggedal, enda fleire av Litlevikblod og så dei som sa dei trudde dei ætta frå Suldal, men visste ikkje nærare kor ifrå. Kanskje det var i Sogn eller Gudbrandsdalen dei hadde røtene sine, men pytt, pytt. Det er truleg meir enn 150 år sidan forfedrane drog !

Tre av deltakarane fylte runde år på turen. F.v Magne Nærheim (60), Tore Ness Øye (70, Sauda) og Sigurd Fisketjønn (80).

Carole.
-Eg er 88 år, køyrer Buick og er 3. generasjons utvandrar med alle mine besteforeldre frå Suldal, seier Carole (Vårvik/Litlevik/Nordmork) Colboe Garwin . – Eg har hatt 4 turar, men ser ikkje vekk ifrå at det vert ein 5. tur til Noreg og Suldal om Vårherre vil. Ho er den lokalkjende guiden vår på dagsturen til Suldal- Wisconsin. Heilt til for eit par år sidan budde ho i det området som i si tid vart kalla Suldalsetlementet og som framleis ber namnet Suldal, der i triangelet mellom byane Mauston, Elroy og New Lisbon. Den gongen hadde dei Suldal kyrkje, Suldal Kyrkjegard, Suldal Postkontor, Suldal skule osb. Frå 1908 viser ei folketeljing at der budde 1200 av Suldals-ætt, og Suldalsmålet lydde over alt. I dag er det snautt nokon som meistrar det, men på dei fint pynta kyrkjegardane møter me mange av «dei gamle» med familienamn heimafrå. Ved foten av tårnet etter Suldal-kyrkja, vart det kor av oss alle då me stemde i med «Mellom bakkar og berg» og «Gud signe vårt dyre fedreland». Carole, med sine gode kontaktar, hadde ordna lunch for oss i East Lemonweir Church og kaffi i Elroy Library (bibliotek). Til slutt tok ho oss med til den delen av Nordmork-farmen der ho sjølv budde inntil nyleg. Me skuldar henne stor takk, men sjølv fekk Carole si store, emosjonelle oppleving i Operahuset i Stoughton, då Haldor steig fram og programmessig deklamerte «My native land/Bestemors land», og det gjekk opp for henne at det var hennar eige dikt han sa fram.

Takk for laget
Me gjorde ein humoristisk avtale i Amerika om at det som vart sagt og gjort «over there», skulle bli «over there». Den lovnaden er nok ikkje halden, forståeleg nok ! Dette referatet prøver å gi eit lite inntrykk av Gullgut-turen. Likevel må ein berre vedgå at det er mest uråd å formidla gruppe- eller åleineopplevingar på ein slik måte at dei som skal lesa om det i etterkant, får del i det same. Det får no så vera. Uansett var me 100 som ved mellomlanding i Reykjavik, kunne takka kvarandre for gildt lag og eit minne for livet. Ein MAKALAUS’E tur vart det !

Kolbein Bakka
***************************

Reisebrev fra Wien

Vakre Wien! Denne byen ved Donau var en gang Europas hovedstad i århundrer, noe som preger byen den dag i dag. Bybildet er preget av vakker arkitektur, historiske bygninger og grønne store parker. Her finnes universiteter, høyskoler, musikk- og teaterakademier, konsertsaler og museer i fleng.
Gode shoppingmuligheter og yrende cafeliv på en av de mange gamle originale wienercafeene!

Et stykke Sachertorte og en god kopp kaffe på en utekafé - da har man det godt!

Sentrum av Wien ligger kun en 30-minutters kjøretur fra flyplassen. Man kan fly direkte fra Oslo Lufthavn (OSL) til Wien flere ganger i uken, og flyturen tar ca. 2,5 timer.

Vi arrangerte nylig tur for et firma med en 3-dagers konferanse til Wien. Byen har flere store konferansehotell. Denne gruppen på over 90 personer bodde på Hotell Savoyen, ca. 1 km fra sentrum. Hotellet kan anbefales på det varmeste – høyt servicenivå, topp kvalitet på mat og store konferanserom med velutstyrte teknisk løsninger!

I tillegg til en faglig del ble det også tid til sosiale aktiviteter:
-En av kveldene ble det musikalske opplevelser med klassisk konsert i det verdenskjente Schönbrunn slott hvor det ble fremført mesterverk av Wolfgang Amadeus Mozart og Johann Strauss, ledsaget av sang og dans.
-Dagen etter hadde vi vandring i Wien med lokalkjente guider. Spennende historier med humoristisk vri ble fortalt. Gruppen ble geleidet utenfor masseturismens oppgåtte stier og vi fikk besøkt mange av de lokale autentiske stedene i byen.
-Den siste kvelden ble avsluttet på den eldste restauranten i Wien, Griechenbeisl, som har sin historie helt tilbake til 1400-tallet. Det har vært, og er fremdeles, et kjent møtested for selebre gjester. Blant disse kan Mozart, Schubert og Beethoven nevnes. På veggene i restauranten finner man fortsatt deres originalsignatur med personlig hilsen.
.Man kan ikke ha vært i Wien uten å ha prøvd en skikkelig «Wiener Schnitzel». Her serveres det store gode porsjoner etterfulgt av den originale «sachertorte» til dessert.

Andre morsomme aktiviteter i Wien: 

« The riding dinner» En gastronomisk og kulturell sansetur!
De mange hestekjørerne med sine elegante vogner preger bybildet i Wien. Hvorfor ikke velge en annerledes form for middag kombinert med kultur og historie?
Aktiviteten «The riding dinner» kombinerer en sightseeingtur med guide gjennom Wiens gater i hestevogn med kulinariske delikatesser av wiensk mat. Det blir servert ulike spesialiteter på forskjellige stopp underveis. Man kjører innom de lokale stedene i »de bortgjemte gatene» mens man nyter et glass vin fra hestevognen.

« Midnattscruise på Donau»
Nyt severdighetene i Wien «by night» på båttur langs Donau. Her serveres det 3-retters middag med musikk i flotte omgivelser. Menyene kombinerer tradisjon og fantasi. Rettene er tilberedt om bord av kokken.

«City challenge Wien»
Utforsk Wien på en spennende, underholdende og leken måte!
City Challenge Wien er et iPad-guidet interaktivt byspill som kombinerer den virkelige verden med den virtuelle verden.
Man deles inn i lag på ca. 5 pers. Hvert lag får utdelt en Ipad. Her ligger det ulike oppgaver, koder og rebuser man skal løse underveis. Dette er en unik måte å bli kjent med byen på.
Kombineres gjerne med et pub-besøk eller cafebesøk der det også venter ulike oppgaver!

« Wien with locals»
Møt en lokal, en «echten Wiener», som viser deg Wien med «kick bikes». Opplev de lokale bydelene, hipster-distriktene, og drikk en «Spritzer» på en skjult, koselig bar eller en kaffe i et tradisjonelt wienerkaffehus i gamlebyen!
Wien er en omfattende by, og det tar tid å utforske den til fots. Derfor er «kick bikes» perfekte løsningen! Nyt musikken på museumskvartalet eller slapp av i Donaukanalen, og bli kjent med det virkelige livet til den wienske folket.
Vær en lokal for en dag!

Kombiner Wien-tur med Elton John konsert, mai 2019
Elton John kommer til Wien 1. og 2. mai 2019. Evenementet finner sted på konsertarenaen Wiener Stadthalle. Kombiner våren i Wien med denne flotte legendariske artisten!

Wien er også et fantastisk utgangspunkt for reiser til andre spennende destinasjoner, som for eksempel Budapest eller Bratislava.
Bratislava er fortsatt en uoppdaget perle. Masseturismen har ennå ikke inntatt denne byen sammenlignet med andre store europeiske byer.

Fra Wien kan dere bestille busstransport som tar ca. 1 time, eller reise med båt på Donau. På solfylte dager kan dere sitte på soldekket og nyte utsikten mens dere får servert mat og drikke underveis. Båtturen tar ca. 1 1/ 2 time.

Bratislava er hovedstaden i Slovakia, og har ofte blitt omtalt som” skjønnheten på Donau”. Den har en sjarmerende liten gamleby med pittoreske gater fyllt med gode restauranter, barer og lokale butikker. For de vininteresserte anbefaler vi utflukter til  Modra og Pezinok  – to vinlandsbyer med lang tradisjon i å lage vin.

Andre populære aktiviteter er et besøk til Bratislava slott. Dette er selve symbolet på Bratislava og er et historisk landemerke. Slottet ligger oppe på en ås og har en fantastisk utsikt utover både Bratislava og Donau.

Velger man å reise rundt juletider, så anbefaler vi å besøke det idylliske julemarkedet i byen. Her selges god drikke og alle mulige lokale matspesialiteter.

Hilsen Line Charlotte Bergersen – Escape Firmareiser – line-charlotte@escape.no

Ta kontakt med meg dersom du ønsker en skreddersydd firmareise til Wien!

Elvecruise på Mekong med RV Indochine II

Skrevet av Heidi Nyland
heidi@escape.no

Når man reiser tilbake til et av de mest fantastiske steder man har besøkt kan fallhøyden være stor, det var derfor med skrekkblandet fryd jeg ankom Siam Reap  for å se de fantastiske templene i Angkor 12 år etter mitt første besøk.

Ingen grunn til panikk; de fantastiske templene og historien var like fascinerende i dag som første gang jeg var der.

Det er umulig å ikke la seg imponere av «Bayon»  med sine mer enn 200 gigantiske ansikter, likeså «Elefantterassen» , det vakre detaljrike rosafargede sandsteinstempelet Banteay Srei med sine detaljrike dekorasjoner, og hovedattraksjonen Angkor Wat.

Vår kunnskapsrike guide fylte på med informasjon underveis, dette gjorde besøket ekstra minneverdig.

Hotellet vi bodde på er i Siem Reap er i vakker fransk kolonistil og det fungerete som en oase der vi hentet oss inn etter «hete» utflukter.

Etter en lang båttur over innsjøen Tonle Sap var vi klare for å gå om bord i det som skulle bli vårt «hjem» de neste 8 nettene, lekre Indochine II er nybygget, delikat  og har et flott soldekk.

På seilasen nedover Tonle Sap; som for øvrig er både en innsjø og en elv, videre ut i Mekong opplevde vi livet langs elvebredden på nært hold, både da vi var på utflukter og fra soldekket.

Vi fikk med oss mange flotte utflukter underveis som gav oss et innblikk i Kabodsja og Vietnams dagligliv, historie og kultur.

Det kan variere hvilken type opplevelse som «fester seg» etter en slik tur, for meg var blant annet kjøreturen i oksekjerre til tempelet og skolen i Kampong Tralach en slik opplevelse.

Det er helt umulig å glemme barna på skolen vi besøkte og guidens informasjon om skole og helsevesenet i Kambodsja. Det dessverre langt fram før alle har de samme mulighetene som vi har i Norge.

Phnom Penh byr på store kontraster; fra den overdådige Sølvpagoden til reisen vi foretok med Tuk-Tuk gjennom sentrum, en støyende men hyggelig avveksling fra turistbusser med aircondition.

Andre opplevelser rørte ved andre følelser; historien bak og besøket ved «S-21» , skolen som ble bygget om til fengsel under Pol Pot, hvor de grusomste handlinger ble begått, berørte oss.

Under kveldsturen til FCC; Foreign Correspondent Club, baren hvor utelandske journalister møttes og rapportere fra under krigen, fikk vi følelesen av at historiene fremdeles satt i veggene.

Turen på Mekong og dens bi-elver byr på en blanding av små og store opplevelser.

På det lokale matmarkedet i Sa Dec lot vi oss både friste og forferde.

I samme by besøkte vi huset hvor den franske forfatteren Marguerite Duras og hennes rike kinesiske elsker  møttes, her fikk vi høre deres kjærlighetshistorie som det sies er resulterte i at Duras skrev boken «Elskeren» .

På turen mot Ho Chi Minh på Chao Gao kanalen hadde vi nok å følge med på fra soldekket, kanalen er smal , og det er lett å få med seg det som skjer på begge sider av elvebredden.

Vår eventyrlige reise ble avsluttet med 2 dager i Ho Chi Minh, hvor vi blant annet besøkte Nasjonalmuseet, Krigsmuseet og det kinesiske marked.

Reisen på Mekong byr på mange spennende opplevelser, oppfriskning av historiske kunnskaper og ny lærdom.

Hver dag under cruiset var det tilbud om en halv time Thai Chi ute på soldekk; en magisk start på en ny dag med stemningsfull asiatisk musikk, rolige kontrollerte bevegelser og vakker utsikt.

Fikk også tid til en times massaje mens jeg var om bord; utført av en av de dyktige jentene ombord til en veldig hyggelig pris.

Om du liker tanken på å ha ditt bosted med deg mens du sakte flytter deg fra TonLe Sap til Ho Chi Minh byen er dette cruiset absolutt å anbefale!

Er du nysgjerrig på elvecruiset på Mekong? Ta gjerne kontakt med meg på heidi@escape.no eller på telefon 24 14 94 00.

Patagonia i mitt hjerte!

I Escape er vi så heldige å ha meget reisevante kolleger. Ta for eksempel vår markedssjef Gro som i mange år ledet fotturgrupper i Patagonia, er gift med en argentiner og kjenner Argentina, Chile og Patagonia ut og inn. Hun har selvsagt vært en uvurderlig konsulent når det gjelder utarbeidelse av dette spennende programmet!

Gro – hvorfor anbefaler du Patagonia på ønskelisten? For oss som setter pris på fjellturer, byr Patagonia på noen av de vakreste fjellområder i verden, områder selv en vestlending kan miste pusten av! Og Perito Moreno som er en del av vårt program, er en bre-opplevelse ut av denne verden, visuelt spektakulær, vil jeg si. Det er en del av verdens neste største isbre, Southern Ice Field. Å være her inne hvor det drønner rundt deg på alle kanter og breen kalver store isflak konstant, må bare oppleves. Flora og fauna, den patagonske vinden, selv skyene kan oppleves som annerledes enn hva vi er vant til. Vi reiser i november og det betyr perfekte vårtemperaturer  og nydelig blomstring!

Hva vil du si er spesielt med Patagonia-programmet vi har lagt opp? Jeg nevnte breen Perito Moreno, men vi kombinerer jo fotturer i to land i Patagonia; Chile og Argentina, og vi gjør «must do»-fotturer i begge. I tillegg får du oppleve Buenos Aires, som foruten å være en meget vakker by kan sammenlignes med Paris, Madrid og Barcelona – på en gang!

Hva bør vi sørge for å oppleve når vi reiser hit? Vi har lagt inn et besøk og middag på en Estancia, det er utvilsomt interessant å oppleve livet på en ranch! Chile og Argentina har begge meget gode vinområder, så selv om vi ikke besøker områdene, så kan i alle fall vinene derfra nytes på turen. Du forbinder vel også Argentina med godt, grillet kjøtt og tango, og dette er selvsagt også en del av vårt program!

Musikalsk vinforedrag på REISEMEKKA

REISEMEKKA – en ettermiddag med vin i glasset og musikk i ørene

Midt i all reiseinspirasjonen på REISEMEKKA 22. januar – unn deg en sanselig opplevelse med god vin og vakker klassisk musikk. Lær å smake vin med sommelier Thea Borling. Du vil få en innføring i hvordan å se, lukte og å smake vin. Marte Bjørkmann underholder fra sitt store reportoar av klassisk musikk, akkompagnert av pianisten Gunnar Sama. Det fremføres musikk fra det landet vinene kommer fra.

Velkommen til en reisemesse for både ganen og sjelen!

Bestill billett til messen her: https://escape.hoopla.no/sales/2702658740

Musikalsk vinforedrag Reisemesse Reisemekka

York + 14 kor + 1 korps = SANT!

terje tjelle

Av Terje Tjelle / terje@escape.no

Hvem har sagt at kor og korps ikke kan blandes?

En meget hektisk, men spennende musikalsk langhelg i York er tilbakelagt. Jeg sitter her og puster ut noen timer før neste kortur til Warszawa kaller!

Hvordan beskriver man York? Denne sjarmerende og gamle byen er proppfull av gammel historie og en reise tilbake til røttene forteller historien om vikingene, romerne og angelsakserne. Dette kan man se i byens utsøkte arkitektur og brosteinsgater. Byen er blitt et kirkesentrum i England og er i dag den nest høyeste i det engelske kirkehierarkiet.

Gågata i York

Nå, tilbake til helga…

6. oktober fløy vi godt over 230 sangere fordelt over 14 kirkekor og 40 korpsmusikanter over til York for å delta i vår aller første Kirkekorfestival. Ved hjemkomst er forhåpentlig den tyngste kofferten fylt opp med  masse opplevelser! Alt fra historie, mat og drikke, puber, de sosiale- og til sist men ikke minst de musikalske opplevelsene. Vakre minner!

Og FOR en musikalsk helg dette har vært. En har følelsen av å ha invadert York med vakker sang og korpsmusikk fra Norge.

Her synges det på torget

Det har blitt sunget på torg og i x antall kirker. Avslutningskonserten i  St. Lawrence Church ble en helt vakker og spesiell avslutning av korfestivalen, hvor 230 sangere stemte i Halleluja koret av Handel.

Korsang på torget

Ikke nok med sangene har runget på ethvert hjørne, men våre musikanter fra Jernbanens Musikkorps Oslo har også holdt flotte konserter, blant annet sammen med det lokale jernbanekorpset fra York, York Railway Institute Band.

Det beste var da ALLE, både kor og korps, stemte i «Thank you for the Music» av Abba på Parliament Street, ja da var det magisk stemning i York.

Sjekk gliset til selveste sjefen – så fornøyd!
Her spiller Jernbanens Musikkorps

Så hvis du hører noen av de lokale i York sier forsiktig; «Oh my God, they are back again», så er det ikke vikingene som har kommet tilbake på et nytt tokt, men Escape Musikkreiser som arrangerer kor- og korpsfestival i vakre og spennende York i England.

Vår spreke og freshe reiseleder Tove Kjellerød

Kirkekorfestivalen går sannsynligvis annethvert år, så det er bare å kontakte oss om du vil vite mer, musikk@escape.no.

Hvert år arrangerer vi sammen med turistmyndighetene i York, Scandinavian Choral Festival. Denne korfestivalen går i mai hvert år, og i 2018 blir det den 12. gangen vi kjører den. Sjekk ut festivalen på www.korfestivalyork.no.

Velkommen til York!

Vi sees!

Musikkhilsener Terje

VILT OG VAKKERT I DONEGAL!

Slieve League, Donegal

På nordvestkysten av Irland ligger Donegal og The Wild Atlantic Way. Her har jeg kastet meg venstrekjøringen i vold for å gå opp løypen for vår nye fottur på Irland neste vår. Nøyaktig 3,5 timer tok det å kjøre opp fra Dublin. Men tro ikke det føltes som en transportetappe – Donegal er nemlig en region med mangfold, i det ene øyeblikket tenker du «furet, værbitt», lyng og små fjellvann, i det andre øyeblikket «öppna landskap» der du skuer utover en vakker sandstrand og et krystallklart Atlanterhav og i det tredje er du gjennom noen pittoreske små landsbyer med murhus og fargeglade hortensiaer så store som busker. Og den rød fuschia’n, da – som vokser vilt her som busker, eller skulle jeg si «trær»? Og alt innrammet av dette utrolig grønne og frodige. Irland er virkelig balsam for sjelen! 

Jeg kunne føyd «vått» til vilt og vakkert, men de siste dagene har mange hengt klesvasken ut til tørk i solen! Her – som det så ofte skifter fra sol til små drypp og skurer… Er irene verdens største optimister, tenkte jeg. Eller er de så sikre på at været blir bra i dag? Jeg valgte det siste og fant fram solbrillene  Og Donegal har virkelig vist seg fra sin beste side også værmessig, så her er det bare å nyte behagelig temperatur og ditto turvær og fylle lungene med luft som føles god og ren! Nevnte jeg menneskene her? Donegal er oppriktig og positivt nysgjerrig på deg som gjest og ønsker at du skal sitte igjen med et godt inntrykk av dem og av området. Her hersker det ekte og genuine, noe som også gjelder språkmessig – litt vrient kan du si, å finne fram når veiskiltene kun har irske navn. Men veldig sjarmerende også!

I Donegals program lover vi deg en variert uke i irsk natur med alt fra pilegrimsvandring til spektakulære klippevandringer og selvsagt Donegals høyeste topp Errigal som ligger i den vakre Nasjonalparken. På fridagen tar vi en svipptur inn i Nord-Irland. Med nærheten til Atlanterhavet er Donegal stedet for fisk og sjømat, og jeg har spist den beste fish & chips ever godt akkompagnert av ølet de produserer i regionen. Les mer om fotturen i Donegal som har avgang 10. mai.

Men nå gir vi deg valgets kvaler! Vår populære fottur i Kerry og på Dingle er som alltid med i vår reisekalender. Den byr på høydepunkter som Irlands høyeste fjell, klippeøya Skelligs, Dingle, feiende irsk sang og musikk! Svært variert program, med andre ord – og våre reisende mener nettopp at turenes variasjon og det vidunderlige irske landskapet gir turen topp score! Les mer

Escape Aktiv ønsker FAILTE IRELAND – VELKOMMEN TIL IRLAND!

Donegal, juli 2017 – Vera K. Sletto

Another beautiful morning!

Ja, denne hilsenen husker jeg ennå, sier Escape Aktivs Vera. Jeg ble møtt med disse ordene en morgen av en gammel seiler i båthavnen i Cartagena i Colombia, og tok meg i at dette tenker jeg altfor sjelden på der jeg våkner så selvfølgelig hver morgen og lar dagen gå sin vante gang … Jeg var på seiltur fra Norge til Australia i Hildring, en 42-fots seilbåt. Vi krysset først Atlanterhavet over til St Lucia, deretter seilte vi seks måneder opp og ned i Karibia før vi satte kurs mot Venezuela og ABC-øyene fra hvor vi seilte ned til Cartagena i Colombia for så videre å gå gjennom Panamakanalen og ut i Stillehavet… En slik tur skaper selvfølgelig masse minner, og disse har dukket opp nå som vi har jobbet med seiltoktet vi skal tilby våre reisende i Karibia, smiler hun. Nå har nemlig DU mulighet til å være medseiler om bord på selveste Christian Radich fra St. Maarten langs de karibiske øyer til Grenada og videre til Cartagena! Etappene er valgt med omhu, forteller Vera – Grenadinene er nemlig spesielt vakker og Colombia likeså.

På Grenada fikk vi besøk av familien, husker jeg, og sammen dro vi til de herligste små strender hvor det gjerne lå en bitteliten og enkel strandbar, hvor den blide eieren med rastafletter også hadde tid til en prat og en øl sammen med deg. Havet er turkisblått, så selvfølgelig snorklet vi masse. Å se livet av fargerike fisk og koraller under vann, er en opplevelse! Her kjøpte vi også sprell-levende hummer som fiskeren forklarte vi skulle koke i 3 – tre – minutter (!) På mitt spørrende blikk, pekte han på seg selv og sa at dette kunne han. Og lokalkunnskap skal man som kjent ikke kimse av, det er jo det vi selger i Escape… Så da ble det tre minutter. Og selvfølgelig hadde han rett 🙂 Grenada er blant annet kjent for muskatnøtten, og vi besøkte en muskatfarm for å lære alt om denne nøtten som selvfølgelig ikke ser ut som når den er kommet i butikk her! Innen du kommer fram til selve nøtten, skal du gjennom mange lag av skall og alt brukes til forskjellige formål. Det var litt fascinerende.

På toktet med Christian Radich skal vi ligge tre dager på Grenada så du får mulighet til virkelig å oppleve alt dette, og det på en av de aller vakreste øyene i Karibia hvor mottoet er «Smile – and give your face a rest …» Vel, jeg lover at smiler sitter løst her, og det er heller ingen kunst å slappe av i disse omgivelser. Når du seiler mister du nemlig litt følelsen av tid og sted, du er «her og nå». På vakt og når du har fri om bord. Nevnte jeg de vakreste soloppganger og solnedganger? Hvis det er noe jeg savner fra seilturen min, så er det nettopp dette, forteller Vera – og den vakre stjernehimmelen over meg på nattevakt. Kanskje ser du hval og ganske sikkert kommer delfiner på besøk rundt båten for å leke …

Vi mønstrer av Christian Radich i Cartagena. Da jeg var der i 2001, kom folk bort til oss på gaten og sa «Takk for at dere tror på Colombia!» Landet hadde den gang vært preget av intern uro, men nå er freden kommet, og vi kan i fredelige omgivelser møte en spennende by og et varmt og vennlig folk. I Cartagena blir vi i to netter og opplever denne fargeklatten av en by! Så ønsker du å gi deg selv og noen du kjenner en annerledes og uforglemmelig ferie og julegave, så kan du lese mer om toktet og turen her:

Christian Radich på seiltokt i Karibien!

Korpsfest Lago di Garda

terje tjelle

Av Terje Tjelle / terje@escape.no

Velkommen til Korpsfest Lago di Garda!

Dette er vår egen korpsfestival i vakre Nord-Italia! For alle oss som har spilt i korps vet vi hvor viktig det er med korpsturer. Slik var det for 40 år siden når jeg spilte i korps, og slik er det den dag i dag. Korps reiser mer enn noen gang på korpsturer, og utlandet står ofte høyt opp på ønskelisten.

MANGE KORPS velger vakre ITALIA og til vår korpsfestival KORPSFEST LAGO DI GARDA.
I vakre naturomgivelser ved Gardasjøen nord i Italia gjennomføres denne i tidsrommet 18. – 30. juni hvert år.

gardasjoen

Noen korps er store, noen små, noen har drill tropp, noen er paradekorps, noen sliter med rekrutering, noen er nye korps på tur for aller første gang, andre er over 100 år med lange tradisjoner på det aller meste, noen har akkurat byttet dirigent, noen har ikke dirigent, noen sliter med økonomien og atter andre har en ordnet og god økonomi…

Felles for alle er at de ønsker å gi barna og ungdommene i korpset en fantastisk korpsopplevelse når man reiser på tur sammen.

Korpsfest Lago di Garda 3 Terje Tjelle

Jeg er utrolig stolt når jeg får ta med meg korps til vår korpsfestival ved Gardasjøen i slutten av juni hvert eneste år. KORPSFEST LAGO DI GARDA er virkelig en KORPSFEST når det gjelder festivaler som er beregnet på skolekorps for barn og unge i alderen 7 – 20 år.

Korpsfest Lago di Garda 2 Terje Tjelle

Og bare de to siste årene har vi hatt gleden av å være vertskap for 17 korps fra så å si hele Norges land.

Vi i Escape er opptatt av å formidle OPPLEVELSENE når korps reiser på tur. Vi benytter alltid hyggelige turisthoteller eller leilighetshoteller med meget gode fasiliteter.

Det er stort sett Norwegian eller SAS som flyr alle våre festivaldeltagere til Italia, og vi bruker gode og sikre busser hvor sikkerheten har høy fokus.

Korpsfest Lago di Garda 5 Terje TjelleOg snakker vi om korps og korpsturer har jo KONSERTENE en sentral plass i våre programmer.

Det er VIKTIG at korpsene får komme til de aller beste piazzaene hvor de kan holde sine konserter, som her hvor vi har festivalarrangementet vårt på selveste Piazza Bra, rett foran Arena di Verona.

Kristiansund skolekorps har reist med oss flere ganger når gjennom de siste årene, og er et fantastisk korps å ha på tur. De stiller med høye forventninger og et åpent sinn hver eneste gang de er på tur…

Korpsfest Lago di Garda 4 Terje Tjelle

I år gikk turen til KORPSFEST LAGO DI GARDA i Italia. Det er virkelig en stor glede å ha med seg en så positiv gjeng på tur.
Før man reiser ligger det mange måneders arbeid med skreddersømmen av programmet. Her er det viktig med en god reisekomité og en god kommunikasjon underveis. Vi benytter alltid anledningen til å besøke gruppene våre i planleggingsperioden, slik at vi sammen kan finne frem til gode løsninger innenfor de rammene man har å rutte med.

Korpsfest Lago di Garda 5 Terje Tjelle

I Kristiansund skolekorps har jeg de siste årene jobbet tett med Nora som er tur-sjef for denne herlige gjengen. Med seg på laget har hun en dyktig turkomité sammen med drill-sjef Gro og dirigent Merethe.

Skal man lykkes med en god korpstur er forarbeidet og skreddersømmen avgjørende. Her legger man grunnmuren for det som skal bli en VELLYKKET TUR!

Takk til dere i Kristiansund skolekorps med Nora i spissen.

Opplevelser og gode minner er viktige når man er på korpstur…

Her foran den vakre Arena di Verona i Verona by.

Korpsfest Lago di Garda 6 Terje Tjelle

Er man i Italia på besøk er det også mange som reiser på dagstur til Venezia. Fantastiske Venezia, denne eventyrbyen.

Venezia Italia

Velkommen til Korspfest Lago di Garda!

Vi sees!

Korpshilsener Terje

Vårens vakreste eventyr i Englands vakreste by!

Tove Kjellerød Reiseleder    Av Tove Kjellerød / Reiseleder for Escape Travel

Hvis jeg fikk velge ett reisemål i året og ett arrangement å delta på, ja, så var jeg ikke i tvil. Det måtte ha blitt sangfestivalen i York i England, The Scandinavian Chorus Festival som er det offisielle navnet. I år med hele 7 norske kor fra alle deler av landet, fra nord til sør.

Dagene er pakket med begivenheter, konserter ute og inne, byvandringer og matopplevelser, shopping og sosialt samvær på puber og hotell. Kor som synger i vilden sky; øver, opptrer og hygger seg, hver på sin måte og med sin stil.

Allerede første dag om kvelden var alle samlet til uhøytidelig konkurranse i Guildhall, storstua fra middelalderen, bombet under krigen og gjenreist. Brukt som rettssal, kommunestyresal, teater og nå, for oss, som konsertsal. Taket løftet seg, kor etter kor sang med toner fra hjertet. Fantastisk! Selveste Lord Mayor of York ledet juryen som for øvrig besto av proffe musikk-kjennere. Å vinne her er en ære, denne gang tildelt Tønsberg Sangforening. Barnekoret Lahko, i sine bunader, med sine originale opptredener og vakre sang gav tilhørerne gåsehud og fikk ekstra dommer-hyllest. Høyst fortjent!

Utekonserten neste dag på King`s Square var i år truet av regn og mørke skyer. Hvem som stod bak at vi fikk opphold hele tiden under de 2,5 timene, skal være usagt, men ikke før døde siste tone hen, så åpnet himmelen seg. Takk værgud.

Kor

Med lunsj, en øl og litt shopping unnagjort var det tid for øving før den store konserten i Central Methodist Church om kvelden. Vi var også i år heldige å få med oss York Philarmonic Male Voice Choir, et enestående mannskor som synger bakoversveis på tilhørerne. Når starten går med at alle i kirken synger God Save The Queen og Ja, vi elsker, ja da er tonen satt. For en kveld det ble. DSC00001

Søndag neste dag og de fleste korene var med til gudstjeneste. Jeg var heldig og fikk med meg flotte Nabokoret, et damekor fra Eiksmarka i Bærum til Holy Trinity Church. Vi ble som ventet tatt imot med åpne armer av sognepresten og resten av menigheten. Damene sang med kirkens vakre akustiske forhold under gudstjenesten og prosten som var på besøk hadde forberedt talen sin rundt oss som var gjester. En opplevelse var det.

De andre reiselederne fortalte at Skjervøykoret hadde sluppet seg løs og sunget fantastisk der de var. Og i løpet av ettermiddagen fant Odins Ravner, et flott mannskor, tonen med damene fra Bærum. De forberedte et felles innslag til fellesmiddagen på Royal York Hotel samme kveld. Det ble suksess!

DSC00033

Og det ble en minnerik aften. Mannskoret Over Enga tok tidlig regi med glimt i øyet og gode historier. Det store blandakoret Heimklang fra Trondheim fylte ballsalen med lystig og velklingende sang. Alle deltok og gav til beste i det store fellesskapet. Mat på bordet og øl og vin i glasset, vi kunne holdt på til den tidlige morgen.

Og neste år? Blir nok en ny Yorkfestival for den som vil være med.

The York Minster Cathedral with City signs in front

 

 

 

 

Edinburgh på tre dager

 Av Jaye Smith / jaye@escape.no

Flyet er i ferd med å lande på rullebanen i Edinburgh, og når jeg titter ned, kjenner jeg den velkjente kriblingen, åh som jeg gleder meg til å komme tilbake  nok en gang

Dette er fjerde gangen i løpet av 9 måneder jeg har besøkt denne herlige byen. Og for hver gang jeg er her oppdager jeg stadig nye restauranter, nye steder å shoppe (bort fra Princes Street), nye turområder og ikke minst nye steder for kor og korps å spille eller synge.

800x600_Edinburgh

Det første jeg gjør, etter å ha sjekket inn på hotellet, er å løpe ned til favorittpuben min for litt fish & chips og litt kaldt å drikke. Cafe Royal heter den, og ligger utenfor allfarvei. Puben ligger på 19 W Register St.  Jeg sier utenfor allfarvei, men det er bare omtrent 100 skritt fra hovedgaten Princes Street, nær ikoniske Balmoral Hotel. Man må bare vite hvor den ligger. Puben er ofte full, men ikke av turister. Pass bare på å komme utenfor lunsjtider eller rett før arbeidstiden er over. Kom hit hvis du vil ha en sen lunsj eller tidlig middag.

God og mett, og med godt mot kan du gjerne ta turen langs Princes Street, retning Edinburgh Castle til Charlotte Street. Ta til høyre så har du to valg – enten ta til høyre og høyre igjen på Rose Street. for å besøke flere puber, eller gå et kvartal til og sving til høyre inn på George Street. for å shoppe. Uansett hvilken av disse to gatene du velger, så havner du til slutt på St. Andrews Square hvis du fortsetter å gå østover.  Nå er du i området i Edinburgh som heter New Town – bygd i 1772!  

800x600_Edinburgh_6

Neste dag tar jeg på meg gode sko, følger Royal Mile (i motsatt retning av Edinburgh Castle) og går til toppen av Arthur’s Seat i Holyrood Park, det høyeste punktet i Edinburgh. Med sine 250 meter over byen er den relativ lett å gå. Her får du en fantastisk panoramautsikt over Edinburgh. På veien dit går jeg forbi to viktig bygg – Det skotske parlamentet og The Palace of Holyroodhouse. Parliamentbygget er et atypisk, omdiskutert skotsk byggverk og slottet er det offisielle bostedet til kongefamilien i Edinburgh. Kong Harald V bodde her i 1994.

I tillegg går jeg forbi White Horse Close. Her må man stikke innom en tur. Det ligger på 27 Canongate ved enden av Royal Mile. White Horse Close har muligens de mest pittoreske samlinger av bygninger i Gamlebyen.  Mange går helt uvitende forbi denne perlen.

Når vi først er inne på tema «Close», bestill gjerne en sightseeing tur på «The Real Mary Kings Close» for å bli bedre kjent med begrepet Close.  Du kan bestille online eller gå forbi salgskontoret deres som ligger på The Royal Mile.  

800x600_Edinburgh_7

Jeg kjenner at jeg begynner å bli sulten, og ser på klokka. Det begynner å nærme seg middagstid. Skottland er kanskje ikke mest kjent for sitt kjøkken, men her finner man alt fra pub mat til Jamie Oliver’s Italian restaurant eller The Dome for mer klassisk mat. Jeg trasker til Rose Street, et godt utgangspunkt for å finne ut hvor jeg skal spise. Jeg har lyst på italiensk i dag, og setter meg ned på Jamie Oliver’s. Anbefaler restauranten hans, her er det god mat til alle. Hvis du er ute etter mer skotsk mat, prøv Rose Street Brewery, de har en restaurant i annen etasje. Haggis er i sesong hele året!

800x600_Edinburgh_5

Kvelden kommer, og natten begynner å våkne til liv. Her finner man en god del puber som spiller levende musikk, typisk skotsk (men uten sekkepiper da). For min del går jeg til stamstedet mitt, The Jazz Bar. Her får man levende jazz av meget høy standard, og ofte ser du eieren av baren bak trommer på husbandet. Stedet åpner ganske tidlig, men fylles opp først etter midnatt.

Dag tre og siste dag i denne flotte byen. De fleste fly hjem går på kvelden, og det gjøre mitt også! Derfor er det en perfekt dag for en utflukt utenfor Edinburgh. Jeg sjekker ut av hotellet og bagasjen kan jeg oppbevare her frem til jeg reiser hjem. Nå kommer det vanskelig valget, hva skal jeg gjøre? Det er så mye å finne på. Reiser jeg vestover havner jeg i Glasgow, Skottlands største by med mange museer, barer og restauranter. Reiser man hit må man sjekke ut House For an Art Lover. Fremtidens arkitektur og design for 110 år siden. I nord, ca en times kjøretid ligger Stirling Castle og Wallace Monument. På vei dit kjører vi via Falkirk. Her må man stoppe opp for å se på The Kelpies, 30 meter høye hestehode-skulpturer! Praktfullt! Jeg velger å ta turen østover, til Holy Island i Berwick, England. Jeg kjører til Holy Island i lavvann, og må sørge for å komme tilbake til fastlandet før tidevannet kommer. På Holy Island rager The Parish Church of St. Mary the Virgin stolt. Vikinger invaderte øya i år 793 e.kr. De ødela og plyndret. I dag finner vi en skriftlig beklagelse for invasjonen fra Nidarosdomen ved alteret til St. Mary. Kirken er blitt bygget på to ganger, i det 12. og det 13. århundret. I 1860 var det siste gangen den ble restaurert og lite har skjedd siden. Her kommer flere av våre kor for å synge.

Nå har jeg vært her i et par – tre timer, så jeg kjører tilbake igjen til hotellet, henter bagasjen og drar til flyplassen. I luften igjen, lener jeg meg tilbake og reflekterer jeg over alt det jeg har fått opplevd på bare tre dager. Og med dette begynner tankene å svirre etter ny Edinburgh tur.

Les mer om kortur til Edinburgh