Odd A. Stenvåg

Odd A Stenvag
Oversikt over Machu Picchu

Odd A. Stenvåg har hovedfag i historie, er en dyktig pedagog og har undervist på alle nivå fra barneskole til høyskole. Han har vært rektor på flere skoler, deriblant nesten 20 år på Møre Folkehøgskule hvor han bygde opp en stor avdeling med reisekurs for voksne. I denne sammenheng har han reist med grupper til mange land over hele verden. Hans styrke er å ta vare på den enkelte reisande og legge forholdene til rette for at alle skal være fornøyde. Vi får gode tilbakemeldinger på gjester som reiser med Odd. Han skaper gode relasjoner og trives i rollen som reiseleder og kunnskapsformidler.

Bli med Odd på tur

Mai 2024