Standard opplysningsskjema

Dine reiserettigheter

Passangerfly som flyr over skyene om kvelden.

Den kombinasjonen av reisetjenester du tilbys, er en pakkereise etter lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven).

Du omfattes derfor av alle rettighetene som gjelder ved pakkereiser. Escape Travel AS har det fulle ansvaret for at pakkereisen som helhet gjennomføres korrekt.

Escape Travel AS har dessuten en lovpålagt reisegaranti som sikrer tilbakebetaling av dine innbetalinger i tilfelle insolvens hos selskapet. Dersom transport inngår i pakkereisen, dekker reisegarantien også hjemtransport.

For flere opplysninger om sentrale rettigheter etter pakkereiseloven, klikk her.