Støtt Brygge

kvinne smilende i restaurant
Støtt Brygge med kyst og båthus

På turer med Escape Travel til Støtt Brygge er det lokalt vertskap som tar vare gjestene våre. Her møter du blant annet Eva Ann Andersen, som er både gründer og styreleder ved det gamle handelsstedet. Eva er født og oppvokst på Støtt, og er 4. generasjons eier. Det var hennes oldefar, Johan Sørensen, som kjøpte handelsstedet i 1897.

Støtt Brygge tar utgangspunkt i det gamle handelsstedet med sin ærverdige historie og kultur, personlig vertskap, herskapelig overnatting og kulinarisk lokal sjømat. Gjennom samarbeid med andre opplevelsesaktører tilbys helhetlige og sømløse naturopplevelser. Her står kulturell rikdom i fokus ved å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.

Støtt Brygge ble i 2022 medlem av De Historiske, en unik medlemsorganisasjon bestående av noen av Norges mest sjarmerende hotell og spisesteder. For å få tildelt en slik tittel kreves det et bevisst forhold til vertskapsrollen, der historiefortelling danner rammen for opplevelsene innen overnatting og gastronomi.