Kirsti Asskildt

Img 9309 kopi

Kirsti hadde sin første jobb som reiseleder i Star Tour for snart 40 år siden, først på Tenerife og deretter i Paris. Hun syntes det var spennende og givende, med ukentlig nye grupper av nysgjerrige og ofte kulturinteresserte gjester.

Siden ble det journalistutdanning og 15 spennende år i ulike avdelinger i NRK, blant annet som prosjektleder for Månetoppen, julekalenderen med rød- og blånisser.

En jobbreise til Senegal ble imidlertid et vendepunkt. Etter dette kom ønsket om å reise mer rundt i verden, gjerne for å jobbe tettere på mennesker, og det resulterte i sykepleierutdanning. Derfra var ikke veien lang til Røde Kors og internasjonalt arbeid, som oftest i forbindelse med naturkatastrofer. Hun har reist og jobbet bl.a. på Haiti, i Pakistan, i Tsjad, på Filippinene, i Nepal og Bangladesh. Men hun har også reist mye privat, mye i Frankrike, og hun snakker også flytende fransk.

Reis på tur med Kirsti

September 2024

Oktober 2024

November 2024