Prioriterte bærekraftstiltak i Escape Travel

Hva gjør vi?

Smilende barn på sykler foran et elvecruiseskip i Vietnam. Foto.

Vi har valgt å prioritere de områdene innenfor bærekraft der vi mener at vi har størst mulighet til å bidra til et mer bærekraftig reiseliv. Hvem vi er som selskap og hva slags fotavtrykk vår virksomhet etterlater, setter premissene for hvordan vi jobber med bærekraft.

Hvordan skal vi bli en mer bærekraftig turoperatør?

Vi har valgt å fokusere på tre områder: oss selv, samarbeidspartnerne våre og kundene våre. Sammen kan vi utrette mye. Underveis i arbeidet har vi rådført oss med mange, også eksperter på bærekraft. Vi er ikke eksperter selv. Noen vil derfor kanskje mene at tiltakene vi har valgt er feil eller ikke tilstrekkelige. I så fall – gi oss gjerne beskjed! Vi har startet på en stor jobb og vet at det er mye vi skal lære oss på veien. Mest sannsynlig vil vi også trå feil underveis. Men det skal vi tørre å gjøre. Vi skal våge å prøve og feile – istedenfor å bli så redd av grønnvaskingsplakaten og kritikere at vi ikke tør å si eller gjøre noe som helst.

Kariba Forest Protection i Zimbabwe.

Kariba Forest Protection i Zimbabwe.

Horisontal utsikt over latinsk kvinne på sightseeing i spansk historisk gammel by. Reise til Colombia-konseptet.

Oppdag nye steder til fots - her i Cartagena, Colombia.

Dette er våre topp fire prioriterte tiltak:

Partneravtale: Vi stiller krav til våre leverandører og samarbeidspartnere

 • Vi jobber daglig med samarbeidspartnere og leverandører over hele verden. Dette innebærer også at vi har et ansvar for å samarbeide med aktører som etterlever våre forventninger og retningslinjer innenfor bærekraft og samfunnsansvar. Vi har utviklet en partneravtale der vi setter krav til våre underleverandører. Målet med partneravtalen er å skape en felles forståelse av vårt samarbeid og hvordan vi sammen kan bidra til et mer bærekraftig reiseliv. I kraft av partneravtalen bekrefter leverandøren at den opererer i tråd med Verdens Turismeorganisasjon (UNWTO) sine prinsipper for bærekraftig reiseliv. Les mer om kravene vi stiller til våre samarbeidspartnere her.

Miljøsertifisering

 • Det minste vi kan gjøre på vår vei for å bli mer bærekraftig, er å rydde i eget hus. Escape Travel ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2023. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse, som hjelper oss til en grønn omstilling. For å bli sertifisert må man dokumentere arbeid med blant annet arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Du kan lese mer om ordningen på Miljøfyrtårn sin nettside (ekstern link).
Second Life Plastic i Thailand.

Second Life Plastic i Thailand.

Miljøfyrtårn

Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Klimakompensering

 • Vi klimakompenserer for de utslippene vi per i dag ikke får gjort noe med - og gjør dette i tillegg til en rekke andre tiltak. Vi mener at klimakompensering ikke er et godt alternativ alene. I dag klimakompenserer vi via tre prosjekter: Serra do Amolar Pantanal Protection, Second Life og Hong Phong Solar. Du kan lese mer om prosjektene og hvorfor vi klimakompenserer på denne siden.

Klimabevisste produkter og god rådgivning

 • Vi skal gi god rådgivning, fremme bærekraftige alternativer og være en bidragsyter for utvikling av nye miljøvennlige og bærekraftige produkter og tjenester innenfor reiseliv. Vi skal kunne tilby pakketurer med alternative bærekraftige og miljøvennlige elementer. Vi har satt merkelapp på disse, slik at våre gjester enklere kan ta mer bærekraftige valg. Her er noen eksempler:
  • Bærekraftige aktiviteter
  • Sertifiserte eller lokale/familiedrevne lokale hotell
  • Lokale produkter
  • Reduksjon av plast
  • Direkte flyturer der det er mulig
  • Opplæring om andre kulturer og møter og erfaringsutveklsling mellom mennesker fra ulike kulturer

Les mer om vårt arbeid med bærekraft her:

Les våre blogginnlegg om bærekraft her: