Vi stiller viktige krav

Samarbeidspartnere

Kvinne som ser på isbreen i Antarktis fra båten

Som turoperatør har vi desidert størst påvirkning gjennom det som skjer utenfor kontoret vårt - nemlig på reisene vi tilbyr gjestene våre. Disse gjennomføres alltid i samarbeid med partnere, og vi stiller derfor strenge krav til disse. Dette gjør vi gjennom vår Partneravtale, hvor følgende hovedpunkter garanteres av samarbeidspartnerne våre:

UNWTOs prinsipper for et bærekraftig reiseliv

I kraft av Partneravtalen bekrefter samarbeidspartner at de opererer i tråd med prinsippene til Verdens Turismeorganisasjon (UNWTO) for et bærekraftig reiseliv og at virksomheten ikke er involvert i korrupsjon, hvitvasking eller barnearbeid. Det legges til grunn at virksomheten støtter, respekterer og følger internasjonale menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og skal ikke medvirke til noen form for brudd på disse. Avvik vil anses som et brudd på avtalen vår.

Fjellvandrere med rosa blomster i forgrunnen og fjellpanorama.

Vi stiller høye krav til sikkerhet og beredskap til våre samerbeidspartnere.

Rod Fai-markedet i Ratchada er åpent fra torsdag til søndag. Det er et veldig populært sted for lokalbefolkningen. Markedet er kjent fordi butikkene for vintage-varer og matboder, men alle slags varer selges her

Møter med andre kulturer - en viktig del av å reise.

UNWTO har definert bærekraftig reiseliv med fokus på tre hovedområder: bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet. De tre hovedmålene inneholder ti prinsipper som til sammen skal sikre en bærekraftig utvikling innen reiselivet:

Miljø - Bevaring av natur, kultur og miljø

  • Kulturell rikdom: Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.
  • Landskapets fysiske og visuelle integritet: Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes.
  • Biologisk mangfold: Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse.
  • Rent miljø og ressurseffektivitet: Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt å minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.

Mennesker - Styrking av sosiale verdier

  • Lokal livskvalitet og sosiale verdier: Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting.
  • Lokal kontroll og engasjement: Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht. planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv.
  • Jobbkvalitet for reiselivsansatte: Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.
  • Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet: Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

Økonomi - Økonomisk levedyktighet

  • Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning. Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene legger igjen av verdier lokalt.
  • Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter. Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv
Marokko torrlagt sjo

Transportmidler skal være i godkjent og forsvarlig stand.

En mann vandrer på Gudenes sti med sekk på ryggen og havet i horisonten

Lokale guider skal ha nødvendig opplæring og sikkerhetsutstyr.

Skape glede, forståelse og enestående opplevelser for våre gjester

Vårt oppdrag som turoperatør er å skape glede, forståelse og enestående opplevelser for våre gjester. På den måten bidrar vi til kulturmøter mellom mennesker, som på sikt kan bidra til mer bærekraftige valg. På reise ser vi bedre konsekvensene av hva lite bærekraftige valg betyr - i form av for eksempel fattigdom, plastavfall og forurensing i hav og elver, ulik fordeling av goder og utnytting av lokal arbeidskraft. Å reise er å lære - og vi håper at vi på den måten kan bidra med kunnskap og erfaring for gjestene våre.

Våre partnere skal dele forståelsen av at kvalitet betyr genuine opplevelser som skaper nye perspektiver for våre gjester, et profesjonelt og gjestfritt vertskap, lokal mat og drikke og en bærekraftig tilnærming.

Hoteller og restauranter

Escape Travel vil prioritere overnattingsbedrifter/rederier som kan dokumentere sitt bærekraftarbeid, eksempelvis gjennom sertifisering som Miljøfyrtårn og Green Key, eller som på andre måter kan dokumentere et bærekraftig tilbud. Dette kan være relatert både til miljø og til lokale økonomiske og sosiale forhold. Vi vil også prioritere restauranter med et bærekraftig tilbud - eksempelvis i form av lokale råvarer.

Hotellhage med palmer.

Vi prioriterer bærekraftige overnattingssteder.

Gresk salat og brød på Kreta.

Lokal mat.

Sikkerhet og helse

Vi stiller krav til at samarbeidspartnere skal overholde relevante bransjestandarder/gode rutiner for sikkerhet, beredskap og vedlikehold av fasiliteter og utstyr. Gjeldende smittevernregler må følges, og leverandør skal ha en plan for isolasjon el. hvis smitteutbrudd skulle skje underveis på en tur.

Sikkerhet og helse er av høy betydning for våre gjester, men er også med på å sørge for at lokalt ansatte har opplæringen og utstyret de trenger for å kunne gjøre jobben sin. At dette kravet rettes til leverandøren vil bidra til å trygge også den ansatte.

Samarbeidspartner er ansvarlig for å ha nødvendige risikoanalyser og beredskapsplaner på plass for hver enkelt tur. De må tilse at transportmidler som bil og buss har setebelter, er i teknisk forsvarlig og godkjent stand, og at båter og skip har redningsvester ombord.

Les mer om vårt arbeid med bærekraft her:

Les våre blogginnlegg om bærekraft her: