Miljø, sosiale forhold og økonomi

Et mer bærekraftig reiseliv

Mongolsk barn, plen og den blå himmelen i bakgrunnen.

Vi må ta ansvar. Vi kan ikke gjøre alt, men vi kan gjøre noe.

Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer. Årlig vekst har de siste årene vært 3–4 prosent, og denne veksten antas å fortsette fram til 2030. Den sterke volumøkningen skaper utfordringer, hvor økt volum medfører økt press på natur, samt økt forurensing (Kilde: Virke).

En av de store utfordringene er transportsektoren, ettersom fly og cruise står for en stor andel samlet CO2-utslipp innenfor næringen. Som en av de store aktørene i markedet må vi ta ansvar der vi har størst potensiale til å bidra til et mer bærekraftig reiseliv.

Vi skal kommunisere åpent og ærlig om våre ambisjoner og hva vi får til innenfor miljø og bærekraft. Vi vil aktivt bruke bærekraft som en del av vår produktutvikling. Å jobbe med bærekraft er en kontinuerlig prosess, og vi vil gjøre vårt beste for å bidra.

Matbord med folk som snakker og ler, dame i forgrunnen setter en matrett på bordet.

Lokalt produsert mat - et godt bærekraftig alternativ.

Ung kvinne som nyter fossen Caldeiré Verde mens hun vandretur på Madeira.

Grønne omgivelser - bærekraft handler også om å bevare miljøet.

Vårt veivalg for et mer bærekraftig reiseliv

Bærekraft handler om mer enn å ta vare på natur, klima og miljø. Det handler også om mennesker og stedene der de lever. Reiselivet bør ha som mål å bidra til å fremme inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst samt sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Reiseliv er verdens tredje største eksportnæring. Turisme er et verktøy for økonomisk vekst og et viktig satsingsområde for mange land, ikke minst for mange av de minst utviklede landene i verden.

Det er flere grunner til det. Kanskje en av de viktigste er at det er en næring som får mange mennesker i jobb - over 319 millioner arbeidsplasser over hele verden (kilde: Virke).

Reiseliv, hvis det gjøres på rett måte, bidrar til å gi mennesker økonomiske muligheter og til å utvikle lokalsamfunn.

Vi har tatt utgangspunkt i Virkes fem utfordringer når vi har arbeidet med hva vi kan gjøre for å skape et mer bærekraftig reiseliv:

1. Klima: Hva kan gjøres for å minimere klimaavtrykket?

2. Natur og miljø: Hva kan gjøres for å minimere innvirkningen på natur og miljø?

3. Menneskerettigheter: Hvordan jobbe for å ivareta menneskerettighetene på destinasjonene, herunder skikkelige arbeidsvilkår og at bransjen bidrar til å beskytte barn og forhindre menneskehandel?

4. Lokal verdiskapning: Hvordan jobbe for at lokalsamfunnet nyter godt av reiseliv og at reiseliv bidrar til økonomisk vekst?

5. Kultur og tradisjoner: Hvordan jobbe for at lokal kultur og tradisjoner ivaretas.

Les mer om vårt arbeid med bærekraft her:

Les våre blogginnlegg om bærekraft her: